Σάββατο 7 Αυγούστου 2021

Αναβλήθηκαν τα Παραποτάμια 2021


 "Ανακοίνωση του ΕΟΣ Πανταβρέχει

Φίλες και φίλοι η εκδήλωση  ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΑ 2021 αναβάλετε  λόγο της απαγόρευσης με πράξη νομοθετικού περιεχομένου κάθε υπαίθριας δραστηριότητας
Η νέα ημερομηνία διεξαγωγής της εκδήλωσης θα καθοριστεί και ανακοινωθεί εγκαίρως

Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξη και τις συμμετοχή σας και θα σας περιμένουμε"