Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2014

Τροπολογία για τις επιχορηγήσεις των ποδοσφαιρικών σωματείων


Με τροπολογία στο χθεσινό Ν/Σ του υπουργείο Υγείας, λύθηκε το πρόβλημα εμπλοκής της κρατικής επιχορήγησης των ερασιτεχνικών σωματείων εξαιτίας της μη φορολογικής ενημερότητας που είχε ανακύψει με υπαιτιότητα της ΕΠΟ.
Έτσι με τη δημοσίευση του νόμου στο Φύλλο της Κυβερνήσεως τα ποδοσφαιρικά σωματεία θα εισπράξουν το ποσό του 1.434.100 ευρώ μέσω των ΕΠΣ, ενώ οι Ενώσεις θα πάρουν το υπόλοιπο της επιχορήγησης ύψους 160.500 ευρώ.
Η τροπολογία που κατέθεσε ο υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Γιάννης Ανδριανός, έχει ως εξής: «Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 50 του νόμου 2725/99 προστίθεται εδάφιο ως εξής: Στην περίπτωση που αθλητική ομοσπονδία δεν είναι φορολογικά ενήμερη, η κατανομή επιχορηγήσεων της παρούσης παραγράφου σε αθλητικά σωματεία και ενώσεις διενεργείται κατά κλάδο άθλησης από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού».
Η παραπάνω τροπολογία βέβαια απελευθερώνει από τις «μητέρες Ομοσπονδίες» και τις αμαρτίες τους και άλλα ερασιτεχνικά σωματεία εκτός του ποδοσφαίρου

Πηγή: www.efthia.gr