Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2014

Ευχετήρια κάρτα από την Π.Α.Κ.


Η Πανευρυτανική Ακαδημία με ευχετήρια κάρτα αναφέρει: «Τους μεγαλύτερους στόχους τους βάζει η ψυχή, τα καλύτερα όνειρα τα δημιουργεί το μυαλό, τις καλύτερες ευχές τις στέλνει η καρδιά. Καλή Χρονιά».