Σάββατο 20 Μαΐου 2023

2η Enduro Day στις 4 Ιουνίου


Στις 4 Ιουνίου 2023,ημέρα Κυριακή  θα πραγματοποιηθεί η 2ο Enduro Day από τη ΛΕΜΟΚ.