Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2022

Οριστικός ανάδοχος για το έργο ενεργειακής αναβάθμισης κλειστού κολυμβητηρίου Καρπενησίου


Ενδεικτικός προϋπολογισμός 1,45 εκατ. €

Στον ορισμό οριστικού αναδόχου προέβη η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Καρπενησίου για την “Ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού κολυμβητηρίου Καρπενησίου” ενδεικτικού προϋπολογισμού 1.450.189,05€.

Ειδικότερα, η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού που  αποτελούνταν από τους κ.κ. Δημήτριο Μπούα Μηχανολόγο Μηχανικό, Κωνσταντίνο Καρέτσο Πολιτικό Μηχανικό και Κλήμη Αναστασιάδη Τεχνολόγο Μηχανικό, όρισε ως προσωρινό ανάδοχο την επιχείρηση SYCHEM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ –ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ –ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ με διακριτικό τίτλο SYCHEM ΑΕ.

Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών προέκυψε ότι αυτά είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη της δημοπρασίας, οπότε η Επιτροπή πρότεινε την ανακήρυξη της παραπάνω επιχείρησης ως οριστικού αναδόχου του διαγωνισμού με συνολική τιμή προσφοράς συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ τα 1.432.644.82€.

Πηγή: www.evrytanikospalmos.gr