Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022

Διαδικασία ανανέωσης ταυτοτήτων προπονητών


ΕΠΣΔΑ-ΕΠΟ: Διαδικασία ανανέωσης ταυτοτήτων προπονητών

Αγαπητοί/ες

Σας ενημερώνουμε, ότι ξεκινά η διαδικασία των σχολών ανανέωσης ταυτοτήτων ΕΠΟ/UEFA περιόδου 2022-2024, οι οποίες θα λειτουργήσουν διαδικτυακά. Υποχρέωση παρακολούθησης των εν λόγω σχολών έχουν όλοι οι προπονητές που ολοκλήρωσαν σχολή προπονητών ΕΠΟ/UEFA μέχρι 31/12/2020.
Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των στοιχείων της αίτησής σας, που είχατε συμπληρώσει στην ηλεκτρονική φόρμα (LINK) για τη συμμετοχή σας σε σχολή ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ,παρακαλούμε να ακολουθήσετε την παρακάτω διαδικασία για να λάβετε μέρος σε μία από τις σχολές που άμεσα θα προγραμματισθούν.
Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούμε, όπως αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά, τα οποία είναι απαραίτητα για τη συμμετοχή στη σχολή ανανέωσης ταυτοτήτων και για την έκδοση ταυτότητας τριετίας 2022-2024, μέχρι την ΤΕΤΑΡΤΗ15.06.2022 και ώρα 13.00:

  1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου (την «κατεβάζετε» από την επίσημη ιστοσελίδα της ΕΠΟ: ( https://www.epo.gr/Default.aspx?a_id=46162)
  2. Μια έγχρωμη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου σε μορφή jpg
  3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
  4. Ξεχωριστά αποδεικτικά καταβολής παραβόλου προς ΕΠΟ, οικείας ΕΠΣ, ΠΕΠΠ (τρία (3) συνημμένα αποδεικτικά ) σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα
  5. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, όχι παλαιότερο των τριών (3) μηνών
  6. Υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση πράξης συναίνεσης(την «κατεβάζετε» από την επίσημη ιστοσελίδα της ΕΠΟ: (https://www.epo.gr/Default.aspx?a_id=48300 )
  7. Υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση ότι δεν εμπίπτετε στα κωλύματα του παραρτήματος 1 του Καταστατικού της Ε.Π.Ο. και δεν συντρέχουν τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στους Κανονισμούς της Ε.Π.Ο. (Στο κείμενο της υπεύθυνης δήλωσης να γράψετε…….δηλώνω ότι δεν εμπίπτω στα κωλύματα του παραρτήματος 1 του Καταστατικού της Ε.Π.Ο. και δεν συντρέχουν τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στους Κανονισμούς της Ε.Π.Ο.)
  8. Βεβαίωση από οικείο αναγνωρισμένο σύνδεσμο προπονητών, βάσει της μόνιμης κατοικίας, ότι ο προπονητής είναι μέλος του.
  9. Υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση ότι δεν επιθυμείτε να εκδοθεί και να παραληφθεί η προπονητική ταυτότητα (Αφορά μόνο τους εν ενεργεία ποδοσφαιριστές για την αγωνιστική περίοδο 2022-23)

Τα παράβολα για τη συμμετοχή στις σχολές ανανέωσης ταυτοτήτων είναι:

ΔΙΠΛΩΜΑ

ΕΠΟ

ΟΙΚΕΙΑ ΕΠΣ

ΠΕΠΠ

ΣΥΝΟΛΟ

UEFA-A

110 €

110 €

50 €

270 €

UEFA-B

95 €

95 €

40 €

230 €

National (UEFA-C και C PLUS)

80 €

80 €

40 €

200 €

ΣΑΣ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΤΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΑΜΤΙΣΜΟ ΝΑ ΞΑΝΑΣΤΕΙΛΟΥΝ ΤΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ.

 

Πηγή: www.topiko24.gr