Τρίτη 26 Απριλίου 2022

Ξεκινά η ενεργειακή αναβάθμιση του Κλειστού Κολυμβητηρίου Καρπενησίου προϋπολογισμού 1.450.200 €

 


Την έγκρισή της έδωσε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Καρπενησίου για τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και καταρτίζει τους όρους διακήρυξης του διαγωνισμού του έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Κολυμβητηρίου Καρπενησίου» προϋπολογισμού 1.450.189,05€. Παράλληλα η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στον ορισμό μελών επιτροπών διενέργειας διαγωνισμού και παρακολούθησης, παραλαβής της προμήθειας γιατί στη μελέτη ενυπάρχουν πολλά CPV και για κάποια δεν υπάρχουν αντίστοιχες επιτροπές. Για το λόγο αυτό συγκροτήθηκαν οι εξής Επιτροπές: Α. Επιτροπή διενέργειας/αξιολόγησης διαγωνισμού ως εξής:1)Μπούας Δημήτριος ΠΕ Μηχ. Μηχανικών, αναπληρούμενος από τον Καράμπελα Παναγιώτη ΠΕ Μηχ. Μηχανικών.2)Καρέτσος Κων/νος ΠΕ Πολ. Μηχανικών, αναπληρούμενος από τονΛάππα Αντώνιο ΠΕ Πολ. Μηχανικών.3)Αναστασιάδης Κλήμης ΤΕ Τεχν. Μηχανικών, αναπληρούμενος από τον Τάκη Κων/νο ΤΕ Μηχ. Μηχανικών.Β. Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας και εγκατάστασης του εξοπλισμού ως εξής:1) Καράμπελας Παναγιώτης ΠΕ Μηχ. Μηχανικών, αναπληρούμενος από τον Μπούα Δημήτριο ΠΕ Μηχ. Μηχανικών.2) Μαντέκας Βασίλειος ΠΕ Πολ. Μηχανικών, αναπληρούμενος από τον Καρέτσο Κων/νο ΠΕ Πολ. Μηχανικών.3) Τάκης Κων/νος ΤΕ Μηχ. Μηχανικών αναπληρούμενος από τον Αναστασιάδης Κλήμη ΤΕ Τεχν. Μηχανικών.

Πηγή:  www.evrytanikospalmos.gr