Δευτέρα 25 Απριλίου 2022

Μόνιμη συνεργασία ΣΕΓΑΣ και τοπικών φορέων για 5 χρόνια


Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (Π.Ε. Ευρυτανίας), Δήμος Καρπενησίου και ΣΕΓΑΣ υπέγραψαν  σημαντική 5ετη συνεργασία, με τον ΣΕΓΑΣ για τον αθλητικό τουρισμό και τον Δήμο Καρπενησίου , η οποία έχει ως τίτλο: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ»,

Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης είναι η ανάπτυξη και

αναβάθμιση του αθλητισμού σε τοπικό επίπεδο αλλά και του αθλητικού τουρισμού

στην ευρύτερη περιοχή της Ευρυτανίας.

Στόχος της Προγραμματικής Σύμβασης είναι η προώθηση της Ευρυτανίας ως

ασφαλούς αθλητικού, πολιτιστικού και τουριστικού προορισμού 12 μήνες το χρόνο, να

γίνει το Αθλητικό Κέντρο Καρπενησίου σημείο αναφοράς και σταθερής βάσης για την

προετοιμασία των Ελλήνων πρωταθλητών, η διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων και

αγώνων εθνικής και διεθνούς εμβέλειας καθώς και η προώθηση του αθλητικού

πνεύματος μέσα από πρωτοβουλίες που συσπειρώνουν τον αθλητισμό και το «ευ

αγωνίζεσθαι».