Παρασκευή 14 Μαΐου 2021

Ανακαινίστηκε η στέγη αποδυτηρίων του Προπονητικού Κέντρου Καρπενησίου


Ολοκληρώθηκε το έργο «Επισκευή στέγης κτιρίου αποδυτηρίων Προπονητικού Κέντρου» του Δήμου Καρπενησίου, προϋπολογισμού 12.000,00 με οριστικό ανάδοχο τον κ. Βασίλειο Αθανασιάδη του Χαραλάμπους και ποσοστό έκπτωσης 2%. Η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε το έργο χαρακτηρίζοντάς το ως καλώς έχον και προέβη στην οριστική παραλαβή του. Το συμφωνητικό μεταξύ του αναδόχου και του Δημάρχου υπογράφηκε στις 24 Ιανουαρίου 2017 για συνολικό ποσό 11.760,00 με ΦΠΑ 24%. Η επιτροπή παραλαβής έκανε τον έλεγχο και διαπίστωσε ότι οι εργασίες που αναφέρονται στο πρωτόκολλο παραλαβής ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στις σχετικές προδιαγραφές και πληρούν τους  κανόνες έντεχνης κατασκευής.

Πηγή:www.evrytanikospalmos.gr