Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2021

Ολοκλήρωσε την αίτηση του ο ΑΠΟΚ


Την αίτηση του για εγγραφή στο μητρώο της ΓΓΑ ολοκλήρωσε ο ΑΠΟΚ. Η διαδικασία για τον ",ιστορικο" ολοκληρώθηκε την Τετάρτη 20 Ιανουαρίου και βρίσκεται υπό επεξεργασία.