Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2020

Οι τιμές ενοικίασης των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Καρπενησίου


Στον καθορισμό των τιμών ενοικίασης των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Καρπενησίου προχώρησε η Οικονομική Επιτροπή σε συνεργασία με το τμήμα Εκπ/σης, Αθλητισμού και Εθελοντισμού. Από την κοστολόγηση των λειτουργικών δαπανών των αθλητικών χώρων (φύλαξη, καθαρισμός, ΔΕΗ, υλικά συντήρησης, υπηρεσίες συντηρήσεις εξοπλισμού και εγκαταστάσεων, απρόβλεπτα, ασφάλιση, κ.λπ.), προκύπτει για κάθε αθλητική περίοδο το κόστος χρήσης της κάθε αθλητικής εγκατάστασης. Βάσει αυτού, καθορίζεται και η οικονομική συμβολή το αντίτιμο χρήσης των χρηστών (σύλλογοι/ σωματεία). Το αντίτιμο χρήσης, δύναται, επίσης, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, να μειώνεται έως 70% στα αθλητικά σωματεία ή συλλόγους, καθώς και σε συλλόγους ΑμεΑ με συμμετοχή σε πρωταθλήματα, εφόσον οι δημότες συμμετέχουν στα τμήματά τους δωρεάν και άνευ ουδεμίας οικονομικής επιβάρυνσης, υπό μορφή συνδρομής, δωρεάς ή οποιασδήποτε άλλης μορφής οικονομικής συνδιαλλαγής.

Την καταψήφιση ζήτησαν  οι σύλλογοι κολύμβησης

Μετά την ψήφιση των ενοικίων για κάθε διαδρομή στο κολυμβητήριο από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου και πριν εγκριθεί από το σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο, οι αντιδράσεις για τα μεγάλα ποσά ενοικίασης ήταν έντονες, τόσο από την αντιπολίτευση όσο και από τους δύο κολυμβητικούς ομίλους του Καρπενησίου, τον ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΛΑΓΚΑΔΙΑΣ και τον ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ, οι οποίοι απέστειλαν κοινή αίτηση στο ΔΣ. Χαρακτηριστικά αναφέρουν:

«Επικοινωνούμε μαζί σας για να σας γνωρίσουμε ένα σημαντικό πρόβλημα που προέκυψε σε ότι αφορά τη λειτουργία του κολυμβητηρίου, καθώς με την από 12/11/2020 εισήγηση του αρμόδιου αντιδημάρχου καλούμαστε να πληρώσουμε για τη χρήση του κολυμβητηρίου υπέρογκα ποσά σε σχέση με τους άλλους συλλόγους, 1200 ευρώ τη διαδρομή το χρόνο, 1500 ευρώ για τη χρήση της μικρής πισίνας και 600 ευρώ για τη χρήση των γραφείων. Ενδεικτικά αναφέρουμε, όπως έχει τώρα η κατάσταση με τις διαδρομές, ο ΚΟΚ καλείται να πληρώσει το ποσό των 10.500 ευρώ ετησίως και ο ΑΟΛ 9.300 ευρώ, ενώ οι υπόλοιποι σύλλογοι, με το ήμισυ περίπου των αθλούμενων, το ποσό των 700 ευρώ ετησίως. Δεδομένου του ότι οι νέοι και τα παιδιά μας είναι το κύτταρο της κοινωνίας και τα ερασιτεχνικά σωματεία η ραχοκοκαλιά του αθλητισμού σας καλούμε να καταψηφίσετε την εισήγηση. Τα χρήματα που εισπράττουν οι σύλλογοί μας προωθούνται σε πληρωμές προσωπικού, εργοδοτικές εισφορές και λοιπά λειτουργικά έξοδα, χωρίς να περισσεύει το παραμικρό ευρώ. Ταυτόχρονα, παραβιάζεται το κοινωνικό πρόσωπο του Δήμου και ο υγιής ανταγωνισμός ανάμεσα στα σωματεία της πόλης. Διατηρούμε όσο το δυνατόν χαμηλότερες τιμές προκειμένου να δώσουμε τη δυνατότητα σε όλους τους συμπολίτες μας να χαρούν αυτό το αγαθό. Πως θα συναγωνιστούμε, στα πλαίσια του υγιούς ανταγωνισμού, τα υπόλοιπα σωματεία όταν πρέπει να ανεβάσουμε τη συνδρομή στα 50 ευρώ μηνιαίως; Οι μισοί θα αποχωρήσουν. Αντιλαμβανόμαστε τη δύσκολη οικονομική συγκυρία που βιώνουμε όλοι ( όπως και ο Δήμος) και προτείνουμε να μας χρεώνετε το ποσό των 1.500 ευρώ ετησίως, ώστε να είμαστε σε θέση να συνεχίσουμε τη λειτουργία μας, διαφορετικά αυτό δεν θα είναι εφικτό και θα αναγκαστούμε να κλείσουμε. Επίσης, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στη γειτονική Λαμία η χρήση του κολυμβητηρίου παρέχεται δωρεάν στους συλλόγους, στη Χαλκίδα δεν πληρώνουν με μία άτυπη συμφωνία διότι έχουν πραγματοποιήσει ενεργειακή αναβάθμιση. Ταυτόχρονα, συζητάμε για πόλεις οι οποίες δεν συγκρίνονται με μία μικρή ορεινή πόλη, χτυπημένη παρά πολύ οικονομικά τόσο από τη δεκαετή οικονομική κρίση όσο και από την πανδημία. Κύριοι, ζητείται ουσιαστικά από το Δήμο να σταματήσει η λειτουργία των δύο ιστορικών συλλόγων με τα απαγορευτικά ποσά που απαιτούνται, ευελπιστούμε στην παρέμβασή σας προς όφελος των παιδιών και της κοινωνίας γενικότερα.» 

 

Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (166/2020)

ΘΕΜΑ 12ο Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής για Αντίτιμο χρήσης αθλητικών

εγκαταστάσεων:

Ο αντιδήμαρχος κ.Κεραμάρης Δημήτριος εισηγούμενος το θέμα θέτει υπόψη του Δ.Σ.

την αριθμ. 459/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εισηγείται

στο Δ.Σ. το αντίτιμο χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων για το έτος 2021 ως εξής:

Α) Για την ΔΑΕ Κολυμβητήριο Καρπενησίου το αντίτιμο χρήσης να καθοριστεί ως

κάτωθι:

i) Μεγάλη Πισίνα: 1200 ευρώ/διαδρομή ανά έτος

ii) Μικρή Πισίνα: 1200 ευρώ/χρόνο ο κάθε σύλλογος.

iii) Γραφεία κολυμβητηρίου: 50 ευρώ/μήνα x12 μήνες= 600 ευρώ

Β) Γήπεδα Μπάσκετ (Κλειστό Γυμναστήριο): 0,90€ /ώρα (χρήση 10 μηνών)

Γ) Γήπεδα Ποδοσφαίρου (Δημοτικό Στάδιο και Αθλητικό Κέντρο): 700 ευρώ/χρόνο οι

ακαδημίες

Δ) Η Δημοτική Αρχή προτείνει για τους όλους τους αθλητικούς χώρους που

υπάρχουν γραφεία και κάνουν χρήση των γραφείων οι σύλλογοι και οι ομάδες να

καθοριστεί αντίτιμο χρήσης 50 ευρώ/μήνα.

Ε) Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κανονισμού Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου

Καρπενησίου η χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων από φυσικά πρόσωπα που

δεν είναι μέλη αθλητικών συλλόγων είναι ελεύθερη κατά τις ώρες που προορίζονται

για χρήση των χώρων από το κοινό, συμπληρώνοντας αίτηση-δήλωση με τη οποία

βεβαιώνουν ότι είναι υγιείς. Η εν λόγω αίτηση συνοδεύεται από ιατρική βεβαίωση για

τις περιπτώσεις που απαιτείται. Συνεπώς, η Δημοτική Αρχή προτείνει την ελεύθερη

χρήση των ΔΑΕ από φυσικά πρόσωπα που δεν είναι μέλη αθλητικών συλλόγων,

κατά τις ώρες που προβλέπονται στον οικείο Κανονισμό για το κοινό.

3

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι οι σύλλογοι, οι ακαδημίες, οι ομάδες κλπ καλούνται

να συμμετέχουν στα έξοδα των ΔΑΕ του Δήμου Καρπενησίου με συμμετοχή περί του

8% ενώ όλο το υπόλοιπο κόστος θα το αναλάβει εξ ολοκλήρου ο Δήμος

Καρπενησίου.

 

H τοποθέτηση του Δημήτρη Λερογιάννη

Ο δημοτικός σύμβουλος κ.Λερογιάννης Δημήτριος στα ειδικά έντυπα ψηφοφορίας

αναφέρει τα εξής: «Στην Οικονοµική Επιτροπή κατά την οποία συζητήθηκαν τα θέµατα

των τελών και των αντίτιµων χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων, συμφωνήσαμε με την

άποψη της συμπολίτευσης οι σύλλογοι που έχουν ακαδημίες, άρα και έσοδα από τη

χρήση των γηπέδων, να αποδίδουν στο Δήµο κάποιο αντίτιµο. Συμφωνήσαμε στο

ύψος του αντιτίµου για όλους τους αθλητικούς χώρους και η συζήτηση εστιάστηκε

αποκλειστικά στο κολυμβητήριο που το αντίτιµο ήταν σαφώς µμεγαλύτερο από τα

υπόλοιπα, αφού και τα έξοδα του είναι εξίσου µμεγαλύτερα. Μετά από συζήτηση

αποφασίσαμε να µειώσουμε τα ποσά που θα υποχρεούταν οι σύλλογοι να αποδίδουν

σε σχέση µε την αρχική εισήγηση, θεωρώντας ότι αυτό θα ήταν βιώσιµο και για τους

συλλόγους του που το χρησιμοποιούν. Δυστυχώς, συνειδητοποιήσαμε ότι η εικόνα

που είχαµε σχηματίσει ήταν εσφαλμένη και οι διαμαρτυρίες από τους συλλόγους ήταν

πολύ έντονες. Με επιχείρημα ότι µε τα συγκεκριμένα ποσά τους βάζουµε λουκέτο από

την επόμενη µέρα. Επομένως, από τα νέα δεδομένα που προκύπτουν και µε αίσθηµα

ευθύνης, αναγνωρίζουμε το λάθος µας (και συγκεκριμένα ο επικεφαλής που

συμμετέχει στην οικονοµική επιτροπή) έναντι των δύο συγκεκριμένων συλλόγων και

µετά την αίτηση των δύο συλλόγων που χρησιμοποιούν το κολυμβητήριο και τις

επαφές μαζί τους καταψηφίζουμε την εισήγηση του αρµόδιου αντιδημάρχου

αποκλειστικά και µόνο για το κολυμβητήριο. Συγκεκριμένα, οι σύλλογοι δεν ζητούν να

µην πληρώνουν στο δήµο, αλλά να πληρώσουν µέχρι εκεί που αντέχουν προκειμένου

να συνεχίσουν τη λειτουργία τους και αναλογικά µε τα υπόλοιπα σωματεία της πόλης.

Διδομένου ότι στη γειτονική Λαµία ο δήµος παρέχει άνευ αντιτίµου το κολυμβητήριο

του για χρήση στους συλλόγου. Επίσης στη Χαλκίδα μετά την ενεργειακή αναβάθμιση

υπάρχει άτυπη συμφωνία τα σωματεία να µην πληρώνουν, αφουγκραζόµενοι τους

συλλόγους και τις αγωνίες τους, προτείνουμε να κάνετε και εσείς το ίδιο και να

αναθεωρήσετε τις υπέρογκες χρεώσεις. Προτείνουμε τα ποσά των 200 ευρώ ετησίως

η χρήση της κάθεδιαδρομής στη µεγάλη πισίνα, 100 ευρώ ετησίως της µικρής πισίνας

και 100 ευρώ ετησίως η χρήση του γραφείου. Κύριοι, πρέπει οπωσδήποτε να

προχωρήσουμε την ενεργειακή αναβάθμιση του κολυμβητηρίου το συντομότερο

δυνατό και να προασπίσουμε το κοινωνικό πρόσωπο του δήµου. Επιπλέον, σε ένα

χρόνο από τώρα θα είµαστε πάλι εδώ να συζητήσουμε εκ νέου το συγκεκριμένο θέµα

και αν τα δεδομένα είναι διαφορετικά, έχουµε την βούληση να τροποποιήσουµε αυτή

την απόφαση προς όφελος του δήµου διασφαλίζοντας παράλληλα την σωστή

λειτουργία των συλλόγων».

Επίσης οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Κακαβάς Χρήστος, Μαντζιούτας Ιωάννης, Ιβρος

Ιωάννης, Μπακόλας Ιωάννης, Παπαδόπουλος Λεωνίδας, Μπουλάκος Σπυρίδων,

Γραβάνης Νικόλαος, Γιαννιώτης Δημήτριος, Καρβέλης Γεώργιος, Σώκος Γεώργιος,

Κοκόσης Φώτιος, στα ειδικά έντυπα ψηφοφορίας συμφώνησαν με τα ανωτέρω και

ψήφισαν «κατά» ως προς το αντίτιμο χρήσης του Κολυμβητήριο Καρπενησίου.

Ο δημοτικός σύμβουλος κ.Γκορόγιας Δημήτριος στα ειδικά έντυπα ψηφοφορίας,

όπου ψήφισε «κατά», αναφέρει τα εξής: «Μιλάμε για χρήση των εγκαταστάσεων από

ερασιτεχνικούς αθλητικούς συλλόγους και σωματεία. Τα κόστη χρήσης προφανώς

μεταφέρονται κατά το μεγαλύτερο μέρος στους αθλούμενους νέους και τις οικογένειές

τους. Είναι υπερβολικά υψηλά και στην ουσία τους απειλούν την ίδια την ύπαρξη των

συλλόγων».

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

τις διατάξεις του άρ.72 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύουν

 τις διατάξεις το άρθρου 11 του Ν.4623/2019

4

τον κανονισμό λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων

την αριθμ. 459/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

Τα ειδικά έντυπα ψηφοφορίας των δημοτικών συμβούλων

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει το αντίτιμο χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων για το έτος 2021 ως εξής:

Α. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (επί των 27 καταμετρούμενων ψήφων: «υπέρ» 14,

«κατά» 13)

i) Μεγάλη Πισίνα: 1200 ευρώ/διαδρομή ανά έτος

ii) Μικρή Πισίνα: 1200 ευρώ/χρόνο ο κάθε σύλλογος.

iii) Γραφεία κολυμβητηρίου: 50 ευρώ/μήνα x12 μήνες= 600 ευρώ

 

Β. ΟΜΟΦΩΝΑ

Γήπεδα Ποδοσφαίρου (Δημοτικό Στάδιο και Αθλητικό Κέντρο): 700 ευρώ/χρόνο οι

ακαδημίες

Γήπεδα Μπάσκετ (Κλειστό Γυμναστήριο): 0,90€ /ώρα (χρήση 10 μηνών)

Σε όλους τους αθλητικούς χώρους που υπάρχουν γραφεία και κάνουν χρήση των

γραφείων: αντίτιμο χρήσης 50 ευρώ/μήνα.

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κανονισμού Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου

Καρπενησίου η χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων από φυσικά πρόσωπα που

δεν είναι μέλη αθλητικών συλλόγων είναι ελεύθερη κατά τις ώρες που προορίζονται

για χρήση των χώρων από το κοινό, συμπληρώνοντας αίτηση-δήλωση με τη οποία

βεβαιώνουν ότι είναι υγιείς. Η εν λόγω αίτηση συνοδεύεται από ιατρική βεβαίωση για

τις περιπτώσεις που απαιτείται. Συνεπώς, η Δημοτική Αρχή προτείνει την ελεύθερη

χρήση των ΔΑΕ από φυσικά πρόσωπα που δεν είναι μέλη αθλητικών συλλόγων,

κατά τις ώρες που προβλέπονται στον οικείο Κανονισμό για το κοινό.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι οι σύλλογοι, οι ακαδημίες, οι ομάδες κλπ καλούνται

να συμμετέχουν στα έξοδα των ΔΑΕ του Δήμου Καρπενησίου με συμμετοχή περί του

8% ενώ όλο το υπόλοιπο κόστος θα το αναλάβει εξ ολοκλήρου ο Δήμος

Καρπενησίου

 

 

Πηγή: https://www.evrytanikospalmos.gr/%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%BF%CF%81%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BA%CE%B1%CE%BD-%CE%BF%CE%B9-%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%AD%CF%82-%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%AF%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%84%CF%89%CE%BD-2/