Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2015

Εκταμιεύεται το ποσό για τις ποδοσφαιρικές ενώσεις


Ολοκληρώνεται η διαδικασία εκταμίευσης του ποσού της επιχορήγησης των Ενώσεων Ποδοσφαιρικών Σωματείων.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

Στο πλαίσιο εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2015 και αφού ολοκληρώθηκαν οι σχετικές διαδικασίες, λόγω λήξης του οικονομικού έτους του 2014, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού προχώρησε εκ νέου στη δέσμευση του ποσού των 1.434.100 ανά ΕΠΣ για την ενίσχυση των ποδοσφαιρικών σωματείων της χώρας. Οι δεσμεύσεις ήδη αναρτώνται στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία για την έκδοση των σχετικών αποφάσεων για την εκταμίευση των επιχορηγήσεων.