Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2014

Σεμινάρια διοργανώνει η ΕΣΚΑΣΕ


Τρία σεμινάρια θα πραγματοποιήσει η ΕΣΚΑΣΕ, ενημερώνοντας τους προπονητές, τους αθλητές και τους παράγοντες για τις αλλαγές στους κανονισμούς, καθώς και άλλα θέματα που σχετίζονται με το μπάσκετ.

Τα σεµινάρια θα διεξαχθούν:
1. Στη Λιβαδειά την ∆ευτέρα 20/10/14 στις 18.00 στο Επιµελητήριο Λιβαδειάς
Κουτσοπετάλου 1 Λιβαδειά.
2. Στη Λαµία την Τετάρτη 29/10 14 σε ώρα και τόπο που δεν έχει καθοριστεί ακόμη
3. Στη Χαλκίδα την ∆ευτέρα 3/11/14 σε ώρα και τόπο που δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί.