Τρίτη 16 Απριλίου 2013

Η απάντηση της νομικής υπηρεσίας της ΕΠΟ στην ΕΠΣ Ευρυτανίας


Η νομική υπηρεσία της ΕΠΟ απέστειλε το πρωί της Τρίτης 16 Απριλίου την απάντηση της προς την ΕΠΣ Ευρυτανίας όσον αφορά τις ενστάσεις των ομάδων, που υπεβλήθησαν την περασμένη εβδομάδα για τους δεύτερους ημιτελικούς ΑΠΟΚ Βελούχι-Άγραφα και Μυρίκη-Κρέντη.
Η ΕΠΣΕ είχε κοινοποίησε την Τετάρτη 10 Απριλίου στην ΕΠΟ τα όσα συνέβησαν, πετώντας σε αυτήν το «μπαλάκι» http://evrytaniasport.blogspot.gr/2013/04/blog-post_12.html.
Η ΕΠΟ όσον αφορά τις ενστάσεις του ΑΠΟΚ και των Αγράφων για την αναγραφή των ποδοσφαιριστών Νούλα, Κουτσονίκα και Μάνου σε προγενέστερη κατάσταση υγείας τονίζει ότι πρέπει να γίνουν δεκτές. Αυτό σημαίνει ότι σύμφωνα με τον ΚΑΠ οι δυο ομάδες «αλληλοεξουδετερώνονται», χάνουν τον αγώνα στα χαρτιά και τιμωρούνται με χρηματική ποινή έως και 2500 ευρώ.
Όσον αφορά την ένσταση του ΑΠΟΚ για την πλαστογραφία στην ταυτότητα του ποδοσφαιριστή Χρήστου Μάνου η ομοσπονδία θεωρεί ότι πρέπει να γίνει δεκτή, εάν το σωματείο είχε γνώση της κατάστασης. Εάν όμως έπεσε θύμα πλάνης θα πρέπει να απορριφθεί η ένσταση. Εφόσον αποδειχτεί ότι τα Άγραφα έκαναν πλαστογραφία εν γνώσει τους θα τιμωρηθούν με χρηματικό πρόστιμο έως 2500 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση όμως το δελτίο του ποδοσφαιριστή Χρήστου Μάνου θα ανακληθεί και ο ίδιος θα τιμωρηθεί με ποινή αποκλεισμού τριών (3) ετών από κάθε επίσημο ή φιλικό αγώνα.
Για την ένσταση της Κρέντης για την μεταγενέστερη αναγραφή στην κατάσταση υγείας της Μυρίκης του ποδοσφαιριστή Δημήτρη Κοτρώνη αναφέρει πως πρέπει να απορριφτεί, επειδή δεν συνοδεύτηκε με το προβλεπόμενο παράβολο. Εάν όμως το παράβολο έχει κατατεθεί την επόμενη ημέρα, όπως ισχυρίζεται η Κρέντη (http://evrytaniasport.blogspot.gr/2013/04/blog-post_3975.html) θα πρέπει να εξεταστεί η βασιμότητα των δικαιολογητικών, που οδήγησαν στο εκπρόθεσμο παράβολο και να μην απορριφθεί.
Το έγγραφο της νομικής υπηρεσίας της ΕΠΟ θα εξεταστεί από την ΕΠΣ Ευρυτανίας, όπου θα επικυρωθούν οι τελικές αποφάσεις, με βάση τα όσα υπέδειξε η νομική υπηρεσία.

Αναλυτικά η απάντηση της ΕΠΟ:

Αθήνα 16/4/2013
Αριθμ. Πρωτ. 12825/2013
Προς: ΕΠΣ Ευρυτανίας
Κύριε Πρόεδρε,

Σας διαβιβάζουμε γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας της ΕΠΟ

Για την ΕΠΟ
Ο Εκτελεστικός Γραμματέας
Παυσανίας Παπανικολάου

Σε απάντηση του εγγράφου σας, με αριθ. Πρωτ. 1097/10.4.2013 (αρ. πρωτ. ΕΠΟ 12398/10.4.2013), σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Σύμφωνα  με το άρθρο 18. Παρ. 7 α. ΚΑΠ Ερασιτεχνών, απαγορεύεται η συμμετοχή ποδοσφαιριστή σε οποιοδήποτε αγώνα χωρίς τα δικαιολογητικά της παρ. 1 του ίδιου άρθρου (Δελτίο ατομικών στοιχείων και κατάσταση υγείας), εάν δε παρά ταύτα ο ποδοσφαιριστής μετάσχει η συμμετοχή του είναι αντικανονική και η ομάδα του τιμωρείται κατ. Άρθρο 23 παρ. 11 ΚΑΠ.
Όμοια κατά το άρθρο 23 παρ. 5α και γ ΚΑΠ Ερασιτεχνών, η ένσταση αντικανονικής συμμετοχής ποδοσφαιριστή οφείλει, επί ποινή απαραδέκτου, να συνοδεύεται από το ανάλογο παράβολο.
Για τον ποδοσφαιριστή με τα στοιχεία «Χρήστος Μάνος», του οποίου ο αριθμός αστυνομικής ταυτότητος αποδεικνύεται ότι ανήκει σε άλλο φυσικό πρόσωπο (αριθ. Πρωτ. 1016/102/1-α/9.4.2013 Τ.Α. Καρπενησίου) τεκμαίρεται ότι για την έκδοση του δελτίου ατομικών του στοιχείων χρησιμοποίησε πλαστή ταυτότητα και κατά συνέπεια είναι σχεδόν βέβαιο ότι ούτε και τα λοιπά στοιχεία του (ονοματεπώνυμο) θα ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
Περεταίρω από τα ανωτέρω και τεθέντα υπόψη μας έγγραφα, προκύπτουν τα εξής:.
Α) Για την από 9.4.2013 ένσταση του ΑΠΟΚ Βελούχι κατά Α.Ο. Αγράφων, για τον μεταξύ του αγώνα του Σαββάτου 6.4.2013.
Το σωματείο Α.Ο. Αγράφων χρησιμοποίησε στον αγώνα του με τον ΑΠΟΚ Βελούχι τον νεοαποκτηθέντα ποδοσφαιριστή Χρήστο ΜΑΝΟ (έκδοση δελτίου 3.4.2013) χωρίς να υπάρχει για αυτόν η κατάσταση υγείας (άρθρο 18 παρ. 2 εδ. Γ ΚΑΠ), αλλά ανεπίτρεπτα να αναγράφεται χειρόγραφα, ο ίδιος ποδοσφαιριστής στην κατάσταση που φέρει ημερομηνία ιατρικής θεώρησης 21.9.2012. Εφόσον, ως άνω εκτιθέμενοι ισχυρισμοί αποδειχθούν αληθείς και έχει κατατεθεί το προβλεπόμενο παράβολο, η ένσταση πρέπει να γίνει κατ ουσία δεκτή και να επιβληθούν στην υπαίτια ομάδα οι ποινές του άρθρου 23 παρ. 11 ΚΑΠ, λόγω παράβασης αναγκαστικού δικαίου ορισμών, της διάταξης του άρθρου 18 παρ. 2 του ΚΑΠ.
Β) Για την από 9.4. 2013 ένσταση του Α.Ο. Αγράφων κατά ΑΠΟΚ Βελούχι, για τον ίδιο μεταξύ τους αγώνα του Σαββάτου 6.4.2013.
Το σωματείο ΑΠΟΚ Βελούχι, χρησιμοποίησε στον αγώνα του με τον Α.Ο. Αγράφων τους ποδοσφαιριστές Παναγιώτη Κουτσονίκα και Μιχαήλ Νούλα, χωρίς να υπάρχει για αυτούς  κατάσταση υγείας (άρθρο 18 αρ. 2 εδ. Γ ΚΑΠ), μεταγενέστερη της ημερομηνίας εκδόσεως του δελτίου ατομικών του  στοιχείων, αλλά ανεπίτρεπτα να αναγράφονται χειρόγραφα, οι ίδιοι ποδοσφαιριστές, στην κατάσταση που φέρει ημερομηνία ιατρικής θεώρησης την 27.9.2012. Εφόσον, οι ως άνω εκτιθέμενοι ισχυρισμοί αποδειχθούν αληθείς και έχει κατατεθεί το προβλεπόμενο παράβολο, η ένσταση πρέπει να γίνεται κατ ουυσία δεκτή και να επιβληθούν στην υπαίτια ομάδα οι ποινές του άρθρου 23 παρ. 11 ΚΑΠ, λόγω παράβασης αναγκαστικού δικαίου ορισμών, της διάταξης του άρθρου 18 παρ. 2 του ΚΑΠ.
Γ) Για την από 9.4.2013 ένσταση του ΑΠΟΚ Βελούχι κατά Α.Ο Αγράφων, για τον μεταξύ τους αγώνα του Σαββάτου 6.4.2013.
Το σωματείο Α.Ο. Αγράφων χρησιμοποίησε στον αγώνα του με τον ΑΠΟΚ Βελούχι τον νεοαποκτηθέντα ποδοσφαιριστή ονόματι Χρήστο ΜΑΝΟ, του οποίου οι αστυνομική ταυτότητα αποδεικνύει πλαστή (αριθμ. Πρωτ. 1016/102/1-α/9-4-2013 Τ.Α. Καρπενησίου).
Ενόψει αυτού εύλογα προβάλει το ερώτημα εάν το σωματείου των Α.Ο. Αγράφων, που τον χρησιμοποίησε και στην δύναμη του οποίου ανήκει, γνώριζε την πλαστότητα του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, βάσει της οποίας εκδόθηκε το δελτίο αθλητικής ιδιότητας του, οπόταν εάν μεν αποδειχθεί ότι δεν είχε καμία απολύτως γνώση, θα πρέπει να απορριφθεί η ένσταση λόγω πραγματικής πλάνης, εάν όμως αποδειχθεί η το αντίθετο η σχετική ένσταση θα πρέπει να γίνει δεκτή. Σε κάθε περίπτωση τα ίδια στοιχεία θα πρέπει να διαβιβασθούν στην Επιτροπή Ιδιότητας Μετεγγραφών της Ε.Π.Ο. για την ανάκληση του δελτίου και την επιβολή των προβλεπόμενων ποινών.
Δ) Για την από 9.4.2013 ένσταση του Α.Ο. Κρέντης κατά του Α.Ο. Μυρίκης, για τον μεταξύ τους αγώνα της Κυριακής 7.4.2013.
Το σωματείο Α.Ο. Μυρίκης χρησιμοποιησε στον αγώνα του με τον Α.Ο. Κρέντης τον ποδοσφαιριστή Δημήτριο Κοτρώνη, χωρίς να υπάρχει για αυτόν κατάσταση υγείας (άρθρο 18 παρ. 2 εδ. Γ ΚΑΠ), μεταγενέστερη της ημερομηνίας εκδόσεως του δελτίου ατομικών του στοιχείων, αλλά ανεπίτρεπτα να αναγράφεται χειρόγραφα, στην κατάσταση που φέρει ημερομηνία ιατρικής θεώρησης Σεπτεμβρίου 2012. Όμως για την συγκεκριμένη ένσταση, εάν αυτή δεν συνοδεύεται από το προβλεπόμενο παράβολο (αριθ. Πρωτ. 1097/10.4.2013 ΕΠΣ Ευρυτανίας), πρέπει τύποις να απορριφθεί ως απαράδεκτη, αφού δεν ανήκει στην κατηγορία ενστάσεων του άρθρου 23 παρ. 3 του ΚΑΠ, όπου για τις περιπτώσεις των ενστάσεων άρθρου 23. Παρ. 1. Εδ. α. και στ., το παράβολο μπορεί να κατατεθεί και από την οικεία ΕΠΣ με μέριμνα της οποίας και εισπράττεται από το υπάρχον σωματείο. Σε περίπτωση όμως που το παράβολο έχει κατατεθεί ευθύς την επομένη, ως ισχυρίζεται το ενιστάμενο σωματείο (αριθμ. Πρωτ. 11/11.4.2013 Α.Ο. Κρέντης), δεν θα πρέπει με υπερβάλλουσα τυπικότητα και αυστηρότητα, να απορριφθεί εκ του λόγου αυτού η ένσταση, αλλά αφού εξετασθεί η βασιμότητα των δικαιολογητικών λόγων που δεν επέτρεψαν την εμπρόθεσμη καταβολή του, να κριθεί περεταίρω κατ ουσία η υποβληθείσα ένσταση.
Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως όλων των προαναφερομένων, η μεταγενέστερη αναγραφή των ποδοσφαιριστών σε καταστάσεις υγείας που φέρουν προγενέστερη ημερομηνία θα πρέπει να εξετασθεί από το αρμόδιο πειθαρχικό όργανο της ΕΠΣ, αυτοτελώς για όλους τους εμπλεκομένους και ως προς τα φερόμενα πειθαρχικά αδικήματα της πλαστογραφίας και της δυσφήμισης του αθλήματος του ποδοσφαίρου.

Για την Νομική Υπηρεσία
Δημήτρης Σιώτος

Τι αναφέρουν τα άρθρα του Κ.ΑΠ.

Για την περίπτωση της ένστασης ΑΠΟΚ και Αγράφων για τις καταστάσεις υγείας
Άρθρο 23 ΚΑΠ (Παράγραφος 11)
Σε περίπτωση που γίνεται δεκτή ένσταση ή καταγγελία για οποιοδήποτε λόγο αντικανονικής συμμετοχής ποδοσφαιριστή για παράβαση του παρόντος κανονισμού και των λοιπών κανονισμών της Ε.Π.Ο., η υπαίτια ομάδα που μετέχει ο ποδοσφαιριστής αυτός, χάνει τον αγώνα με τέρματα 3 -0, εκτός αν το αποτέλεσμα ευνοεί την αντίπαλη ομάδα και της επιβάλλεται χρηματική ποινή  έως δυόμιση χιλιάδες (2.500) ευρώ.

Για την περίπτωσης της ένστασης του ΑΠΟΚ για τον Μάνο των Αγράφων.
Άρθρο 34 ΚΑΠ (Παράγραφος γ)
Σε περίπτωση που η ανάκληση του δελτίου ατομικών στοιχείων ποδοσφαιριστή οφείλεται στη διαπίστωση δόλιας ενέργειας του ποδοσφαιριστή ή της ομάδας του, τότε αν ο ποδοσφαιριστής είναι υπαίτιος, επιβάλλεται με απόφαση της Ε.Π.Ο. ποινή αποκλεισμού τριών (3) ετών από κάθε επίσημο ή φιλικό αγώνα, αν υπαίτια είναι η ομάδα, της επιβάλλεται με απόφαση της διοργανώτριας στο πρωτάθλημα της οποίας μετέχει, χρηματική ποινή έως δυόμιση χιλιάδες (2.500) ευρώ.
Αν υπαίτιοι είναι ο ποδοσφαιριστής και η ομάδα τότε τιμωρούνται με τις αντίστοιχες παραπάνω ποινές και οι δύο.