Σάββατο 2 Ιουλίου 2011

Ξεκίνησε η μεταγραφική περίοδος


Από την Παρασκευή 1 Ιουλίου 2011 οι ερασιτεχνικές ποδοσφαιρικές ομάδες μπορούν να εντάξουν στο δυναμικό τους ποδοσφαιριστές.  Η θερινή μεταγραφική περίοδος ολοκληρώνεται στις 30 Αυγούστου του ίδιου έτους.

Οι ημερομηνίες των μεταβολών
Α) Οι μεταγραφές γίνονται από 1η Ιουλίου μέχρι και 31 Αυγούστου 2011 και από 1η έως 31 Ιανουαρίου 2012 μέχρι δύο ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές.
Β) Οι αποδεσμεύσεις από 1η μέχρι και 31 Ιουλίου 2011.
Γ) Οι υποσχετικές από 1η μέχρι και 31 Ιουλίου 2011
Δ) Οι επανεγγραφές γίνονται από 1η μέχρι και 30 Σεπτεμβρίου 2011 και από 1η μέχρι και 31 Ιανουαρίου 2012.
Ε) Οι πρώτες εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου έως και 31 Δεκεμβρίου 2011 και από 1η Φεβρουαρίου έως 15 Μαΐου 2012.
ΣΤ) Στην περίπτωση που η λήξη των προθεσμιών συμπέσει με ημέρα αργία (Σάββατο, Κυριακή ή επίσημη αργία) η προθεσμία παρατείνεται μέχρι και την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την αργία.

Ειδικές περιπτώσεις
Α) Κάθε ερασιτεχνικό σωματείο μπορεί να διατηρεί στη δύναμη του μέχρι πέντε αλλοδαπούς ποδοσφαιριστές άνω των 18 ετών.
Β) Οι ομογενείς ποδοσφαιριστές και οι υπήκοοι χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δε λογίζονται ως αλλοδαποί.
Γ) Ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής που έχει συμπληρώσει το 28ο έτος της ηλικίας του και κατά τις δέκα προηγούμενες συνεχείς αγωνιστικές περιόδους ανήκει στο ίδιο σωματείο δικαιούται να ζητήσει την αποδέσμευσή του με αίτηση στην αρμόδια Επιτροπή Ιδιότητας-Μεταγραφών της ΕΠΟ, πού υποβάλλεται καθ’ όλη την διάρκεια του έτους.
Δ) Ποδοσφαιριστές, οι οποίοι αποδεδειγμένα μετοικούν σε απόσταση μεγαλύτερη των 200 χλμ. για λόγους έγγραφής ή μεταγραφής σε ΑΕΙ και ΤΕΙ , διορισμού ή μετάθεση σε υπαλληλική θέση του δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή άλλων οργανισμών κοινής ωφελείας και τραπεζών, δύνανται με αίτησή τους να εγγραφούν προσωρινά σε σωματεία της ΕΠΣ της νέας μόνιμης κατοικίας τους.
Ε) Κάθε ερασιτεχνικό σωματείο δικαιούται να έχει στη δύναμή του μέχρι και 160 ποδοσφαιριστές, από τους οποίους τουλάχιστον οι 20 πρέπει να είναι κάτω των 18 ετών.
ΣΤ) Οι αλλοδαποί (κοινοτικοί και μη), που πραγματοποιούν πρώτη εγγραφή σε ερασιτεχνικό σωματείο, πρέπει απαραιτήτως να υποβάλλουν, μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, βεβαίωση της Ομοσπονδίας της χώρας τους ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα της.