Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2024

Συνάντηση Βρούτση με 19 ΕΠΣ: Τις χρηματοδοτεί με 806.263,57€ για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε γήπεδα ενωσιακά και… μη!


Με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση,αναβαθμίζονται ενεργειακά 32 γήπεδα ποδοσφαίρου σε όλα τη χώρα, σταοποία φιλοξενούνται σωματεία των κατά τόπους ΕΠΣ.Η εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου, συνολικού ποσού 806.263,57€.,μέσω έκτακτης επιχορήγησης των 19 ΕΠΣ στις οποίες ανήκουν τα περισσότερα γήπεδα, ωστόσο, στις περιπτώσεις των ΕΠΣ Αχαϊας, Κυκλαδων και Θεσσαλίας, χρηματοδοτούνται κατά περίπτωση οι ΕΠΣ για γήπεδα που είναι δημοτικά ή σε κάθε περίπτωση δεν ανήκουν στην ΕΠΣ αλλά έχουν άλλη ιδιοκτησία ασχέτως αν διεξάγονται σε αυτά τοπικά πρωταθλήματα, με σκοπό τηνεγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών για την εξυπηρέτηση τωνΗλεκτρικών Φορτίων από Αυτοπαραγωγό (Netmetering) σύστημα.Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΓΓΑ: “Η δράση εντάσσεται στον νέο οδηγό του Υπουργείου για την «ανάπτυξηκαθαρών τεχνολογιών και μέτρων στις αθλητικές εγκαταστάσεις στηνΕλλάδα» και έχει σπουδαία περιβαλλοντική σημασία, που θα αφήσειθετικό οικολογικό αποτύπωμα.Η ενεργειακή αναβάθμιση με αυτοπαραγωγή ρεύματος με Φ/ΒNetmetering παρουσιάζει τα εξής πολυδιάστατα πλεονεκτήματα: σημαντική μείωση (μέχρι και μηδενισμό) στο κόστος ρεύματος, επένδυση με πολύ μικρό μέσο όρο απόσβεσης, περιβαλλοντικό όφελος,Έτσι, αποτελεί συνδυαστικά και ελάφρυνση των οικονομικώνυποχρεώσεων των ΕΠΣ από τις σημαντικές χρεώσεις τους για τηνενεργειακή κάλυψη των αναγκών τους. 

 Μάλιστα, η τέλεση των έργων αναβάθμισης πραγματοποιείται εντόςπολύ σύντομου χρονικού διαστήματος, καθώς υπήρξε άμεση συνεργασία του Υπουργείου με τις ποδοσφαιρικές Ενώσεις, που ακολουθούνσυγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα χωρίς αποκλίσεις.Ήδη, στην Έξω Αγυιά Πάτρας και στην Ξάνθη η τοποθέτηση τωνφωτοβολταϊκών έχει ολοκληρωθεί, ενώ εκτιμάται ότι στα περισσότεραγήπεδα οι απαραίτητες εργασίες θα έχουν αποπερατωθεί μέσα στοπροσεχές δίμηνο.Ο Υπουργός, κατά τη σημερινή συνάντηση με αντιπροσωπείες από τις 19ΕΠΣ, οι οποίες τον ευχαρίστησαν θερμά για τις άμεσες ενέργειές του καιτην αποτελεσματική συνεργασία, δήλωσε:«Με κοινή προσπάθεια ενώσαμε τις δυνάμεις μας στο αξιακό πλαίσιοτου αθλητισμού αλλά και της περιβαλλοντικής ευαισθησίας.Τα αποτελέσματα, εκτός από τις οικονομίες κλίμακος που λειτουργούνυπέρ των ΕΠΣ, καθώς πρόκειται για μία μόνιμη έμμεσηχρηματοδότηση σε ετήσια βάση, δίδουν και ένα πολύ ισχυρόοικολογικό αποτύπωμα, κάτι που είναι τόσο επίκαιρο και τόσοαναγκαίο στην περίοδο που ζούμε.Με τέτοιες ενέργειες και δράσεις ισχυροποιούμε τους δεσμούς και τησυνεργασία μεταξύ της Πολιτείας και των αθλητικών φορέων,ισχυροποιούμε την εκτίμηση και την εμπιστοσύνη, απαραίτηταστοιχεία για να προχωρήσουμε στο αύριο, με έμπρακτη αγάπη για τοναθλητισμό».”Ακολουθεί ο πίνακας με τις 19 αυτές ΕΠΣ, το συνολικό ποσό πουλαμβάνει η κάθε μία, τα γήπεδα που αναβαθμίζονται και τα φορτία τους:

 

Πηγή: soccerplus.gr