Τετάρτη 21 Ιουνίου 2023

5ο σωματείο της Ευρυτανίας στο μητρώο η ΑΛΑΚ


Πέντε έγιναν τα σωματεία της Ευρυτανίας στο μητρώο της ΓΓΑ για το 2023. Εγκρίθηκε και η αίτηση της ΑΛΑΚ, η οποία θα χρηματοδοτηθεί εκ νέου στις αρχές του 2024. Η προθεσμία επικαιροποίησης για τα σωματεία ολοκληρώνεται στο τέλος Ιουνίου.