Δευτέρα 8 Μαΐου 2023

1ο Volleyball Tournament από την Π.Α.Κ.


Η Π.Α.Κ. διοργανώνει από τις 16 έως τις 18 Ιουνίου το 1ο Volleyball Tournament για κορίτσια γεννημένα από το 2009 έως το 2011 στο Montana. Περισσότερες πληροφορίες στην αφίσα.