Πέμπτη 2 Μαρτίου 2023

Οι σημαντικές ημερομηνίες για το μητρώο 2023


Ακολουθούν μερικές πολύ σημαντικές επισημάνσεις:
 1. Σημαντικές Ημερομηνίες:
 Για σωματεία μη εγγεγραμμένα στο Μητρώο 2022: Ολοκλήρωση υποβολής αίτησης έως 20/4/2023 
 Για εγγεγραμμένα σωματεία στο Μητρώο 2022 που θέλουν να προσθέσουν άθλημα στο Μητρώο: Ολοκλήρωση υποβολής αίτησης έως 20/4/2023 
 Για σωματεία εγγεγραμμένα στο Μητρώο 2022: Υποχρεωτικά ολοκλήρωση υποβολής αίτησης έως 30/6/2023 
Για σωματεία μη εγγεγραμμένα στο Μητρώο 2022 που είναι νέα Μέλη Ομοσπονδιών: ολοκλήρωση υποβολής αίτησης έως 30/6/2023.