Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2023

«Εκθεση Λαμίας» και περιφερειακός αγώνας δρόμου σε ανώμαλο έδαφος στις 22/1/2023


Την Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2023 θα διεξαχθεί στην Πανελλήνια Εκθεση Λαμίας ο 1ος Δρόμος Ανωμάλου Εδάφους «Εκθεση Λαμίας» και Περιφερειακός Αγώνας Δρόμου Σε Ανώμαλο Εδαφος.

Ο ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ σε συνεργασία με την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ & ΕΥΒΟΙΑΣ, το ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ, την Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, προκηρύσσει τον Περιφερειακό αγώνα δρόμου σε Ανώμαλο Έδαφος για τα Σωματεία που ανήκουν στη δύναμή της αλλά και όμορων Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ., στα πλαίσια της διεξαγωγής του 1ου Δρόμου σε Ανώμαλο Έδαφος ΕΚΘΕΣΗ ΛΑΜΙΑΣ.

Οι Περιφερειακοί αγώνες δρόμου σε ανώμαλο έδαφος και δημόσια οδό, αποτελούν την Α΄ Φάση του πανελληνίου πρωταθλήματος δρόμου σε ανώμαλο έδαφος.

Η συμμετοχή των αθλητών – αθλητριών στους περιφερειακούς αγώνες αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα δρόμου σε ανώμαλο έδαφος (5 Μαρτίου 2023).

 

ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ – ΗΛΙΚΙΕΣ

500μ. Κ12 (ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΑ-ΚΟΡΙΤΣΙΑ) Γεν. 2012 – 2013 – 2014

4Χ500μ. Κ12 (ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΑ-ΚΟΡΙΤΣΙΑ) Γεν. 2012 – 2013 – 2014

1.000μ. Κ14 (ΑΓΟΡΙΑ) Γεν. 2010 – 2011

1.000μ. Κ14 (ΚΟΡΙΤΣΙΑ) Γεν. 2010 – 2011

3.000μ. Κ16 (ΑΓΟΡΙΑ) Γεν. 2008 – 2009

2.000μ. Κ16 (ΚΟΡΙΤΣΙΑ) Γεν. 2008 – 2009

4.000μ Κ18 (ΑΝΔΡΕΣ) Γεν. 2006 – 2007

3.000μ Κ18 (ΓΥΝΑΙΚΕΣ) Γεν. 2006 – 2007

6.000μ Κ20 (ΑΝΔΡΕΣ) Γεν. 2004 – 2005

3.000μ Κ20 (ΓΥΝΑΙΚΕΣ) Γεν. 2004 – 2005

8.000μ Κ23 (Α Β΄) – ΑΝΔΡΩΝ Γεν. 2003 και μεγαλύτεροι

6.000μ Κ23 (Γ Β΄) – ΓΥΝΑΙΚΩΝ Γεν. 2003 και μεγαλύτερες

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

α) Στους αγώνες έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι αθλητές – αθλήτριες που ανήκουν στα σωματεία – μέλη του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. όπως ορίζεται στην τελευταία υπουργική απόφαση και στους οποίους – ες έχει εκδοθεί δελτίο αθλητικής ιδιότητας, ανεξάρτητα εάν ανήκουν σε σωματείο της διοργανώτριας Ε.Α.Σ και των Ε.Α.Σ. που συμμετέχουν στον όμιλο ή είναι αθλητές – αθλήτριες σωματείων από άλλες Ε.Α.Σ.

β) Οι αθλητές – αθλήτριες, με δελτίο Σ.Ε.Γ.Α.Σ., μπορούν να συμμετέχουν σε μία ή και περισσότερες διοργανώσεις «Αναπτυξιακών αγώνες δρόμου σε ανώμαλο έδαφος», ανάλογα με τους τόπους και τις ημερομηνίες διεξαγωγής τους.

γ) Στους αγώνες έχουν δικαίωμα συμμετοχής και μαθητές – μαθήτριες, αλλά και ανεξάρτητοι δρομείς, χωρίς δελτίο Σ.Ε.Γ.Α.Σ.

δ) Οι μαθητές – τριες θα συμμετέχουν ανάλογα με την ηλικία τους στην αντίστοιχη ηλικιακή κατηγορία.

ε) Οι ενήλικοι δρομείς που δεν είναι μαθητές – τριες θα συμμετέχουν στην ανώτερη ηλικιακή κατηγορία των Α/Γ.

 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

– Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να σταλούν στο σύλλογο Γ.Σ ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ με email το αργότερο μέχρι και την Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 14.00 στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@esperoslamias.gr

Μετά την παρέλευση αυτής της προθεσμίας δεν θα γίνεται δεκτή καμία δήλωση συμμετοχής.

– Η υποβολή της δήλωσης θα γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη φόρμα εγγραφής (excel). Παρακαλούνται τα σωματεία να συμπεριλάβουν στη δήλωση συμμετοχής τους αθλητές – τριες που θα λάβουν μέρος στους αγώνες και όχι αυτούς – αυτές που δεν θα συμμετάσχουν.

– Ταυτόχρονα με την υποβολή της δήλωσης συμμετοχής το σωματείο δηλώνει ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ ότι αποδέχεται τους όρους της Γενικής Προκήρυξης του Πρωταθλήματος και την εφαρμογή των Κανονισμών του Σ.Ε.Γ.Α.Σ.

– Οι αθλητές και αθλήτριες που είναι από ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ της τελευταίας περιόδου και οι οποίοι – ες, εάν δεν έχουν εκδοθεί μέχρι τότε τα δελτία τους από το Σ.Ε.Γ.Α.Σ., θα πρέπει έχουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο ταυτοπροσωπίας και ηλικίας.

– Ο εκπρόσωπος του συλλόγου κατά τη διάρκεια των αγώνων θα πρέπει να έχει το αντίγραφο της δήλωσης συμμετοχής.

– Για τα αγωνίσματα οι αθλητές – τριες που ανήκουν σε Σωματεία εκτός δύναμης των ανωτέρω Ε.Α.Σ. καθώς και οι μαθητές – τριες θα δηλώνονται αυτοπροσώπως στη Γραμματεία των αγώνων 60’ πριν από την έναρξη του αγωνίσματος.

 

ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΛΗΣΗΣ – ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

α) Οι συμμετέχοντες αθλητές θα πρέπει να προσέρχονται αυτοπροσώπως στην αίθουσα κλήσης 50΄ πριν την τέλεση του αγωνίσματος, προκειμένου να δηλώσουν την παρουσία τους και να παραλάβουν τον αριθμό συμμετοχής τους, προσκομίζοντας απαραίτητα το δελτίο αθλητικής ιδιότητας και την κάρτα υγείας του αθλητή θεωρημένη σύμφωνα με το νόμο 4479/2017.

β) Οι αθλητές – τριες που είναι από μετεγγραφή της τελευταίας περιόδου και δεν έχουν εκδοθεί τα δελτία τους από το Σ.Ε.Γ.Α.Σ., θα πρέπει να έχουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο ταυτοπροσωπίας και ηλικίας και απαραίτητα θεωρημένη την κάρτα υγείας αθλητή.

γ) Οι μαθητές – μαθήτριες που δεν έχουν δελτίο Σ.Ε.Γ.Α.Σ., πρέπει να προσκομίσουν στην αίθουσα κλήσης:

1) Αποδεικτικό έγγραφο της ηλικίας τους

2) Ιατρική βεβαίωση ότι είναι υγιείς και μπορούν να συμμετέχουν στους αγώνες χωρίς κίνδυνο της υγείας τους ή το Ατομικό Δελτίο Υγειάς Μαθητή «Α.Δ.Υ.Μ.» ή κάρτα υγείας αθλητή άλλου αθλήματος (τα πιστοποιητικά υγείας ισχύουν για ένα έτος από την έκδοσή τους).

δ) Οι ενήλικοι ανεξάρτητοι δρομείς που δεν έχουν δελτίο Σ.Ε.Γ.Α.Σ., πρέπει να προσκομίσουν στην αίθουσα κλήσης:

1) Αποδεικτικό έγγραφο της ηλικίας τους.

2) Υπεύθυνη δήλωση ότι: «έχουν εξεταστεί από ιατρό, είναι υγιείς και συμμετέχουν με αποκλειστική δική τους ευθύνη και ότι οι διοργανωτές δεν έχουν καμία απολύτως ευθύνη για ότι τους συμβεί και οφείλεται σε έλλειψη ιατρικής εξέτασης».

ε) Οι υπεύθυνοι της αίθουσας κλήσης θα ελέγχουν όλα τα παραπάνω που αναφέρονται στις παραγράφους γ και δ και δεν θα καταχωρούν στα πινάκια κανένα συμμετέχοντα που δεν προσκομίζει τα παραπάνω.

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Οι Αναπτυξιακοί Αγώνες Δρόμου σε Ανώμαλο Έδαφος δεν συμπεριλαμβάνονται στους αγώνες αξιολόγησης των Σωματείων και επίσης δεν καλύπτονται έξοδα μετακίνησης από τον Σ.Ε.Γ.Α.Σ.

 

ΕΠΑΘΛΑ

Στους τρεις (3) πρώτους-ες της ατομικής κατάταξης κάθε αγωνίσματος θα απονεμηθούν: κύπελλα, μετάλλια και διπλώματα.

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

– Οι αγωνιζόμενοι θα φέρουν τον αριθμό στο στήθος και όχι στην πλάτη, για να διευκολυνθεί το έργο των κριτών.

– Οι δρομείς που δεν θα περάσουν μέσα από τη χοάνη, δεν θα συμπεριλαμβάνονται στα αποτελέσματα.

– Εκπρόσωποι, προπονητές, αθλητές και αθλήτριες παρακαλούνται να μην συγκεντρώνονται στο χώρο της γραμματείας κατά την έκδοση των αποτελεσμάτων για να αποφευχθούν τυχόν λάθη.

– Δεν υπάρχει η δυνατότητα χρήσης spikes.

– Στους αγώνες θα ισχύσουν οι επίσημοι κανονισμοί της WA και του ΣΕΓΑΣ.

– Αγωνιστική στολή-εμφάνιση αθλητών – αθλητριών:

Οι αθλητές-τριες θα πρέπει να φορούν και να αγωνίζονται ΜΟΝΟ με την επίσημη στολή (φανέλα, σορτς) του συλλόγου τους. Ο κανονισμός αυτός θα έχει εφαρμογή εκτός από την αγωνιστική εμφάνιση και για τη φόρμα του αθλητή-τριας.

– Στους αγώνες, ότι δεν προβλέπεται από την προκήρυξη, θα ρυθμίζεται από τους Τεχνικούς Υπεύθυνους και τον Αλυτάρχη των αγώνων, σύμφωνα με τους κανονισμούς.

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΔΡΟΜΟΥ ΣΕ ΑΝΩΜΑΛΟ ΕΔΑΦΟΣ (5 – 3 – 2023)

1) Η συμμετοχή των αθλητών – αθλητριών σε ένα τουλάχιστον περιφερειακό αγώνα (ανεξάρτητα από την κατηγορία και την χιλιομετρική απόσταση που συμμετείχαν), αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Δρόμου σε Ανώμαλο Έδαφος (5 – 3 – 2023).

Οι αθλητές – αθλήτριες άνω των 35 ετών, εκτός από την προϋπόθεση συμμετοχής στους Περιφερειακούς αγώνες, θα πρέπει να εκπληρώνουν και τις υπόλοιπες προϋποθέσεις που θα αναφέρονται στην προκήρυξη του Πανελληνίου Πρωταθλήματος.

2) Επίσης θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Δρόμου σε Ανώμαλο Έδαφος, ανεξάρτητα εάν έχουν συμμετάσχει ή όχι στους περιφερειακούς αγώνες (Α΄ Φάση) και οι παρακάτω αθλητές – αθλήτριες:

α) Οι επιλεγμένοι αθλητές – αθλήτριες για το 2023, στις πέντε κατηγορίες του σχεδιασμού του Σ.Ε.Γ.Α.Σ., στην κατηγορία στήριξης και στις προεθνικές ομάδες Κ18 – Κ20 – Κ23.

β) Οι οκτώ (8) πρώτοι νικητές – νικήτριες των αγωνισμάτων του πανελληνίου πρωταθλήματος δρόμου σε ανώμαλο έδαφος 2022 (20/2),

ανεξάρτητα από ποια κατηγορία αγωνίσθηκαν το 2022 ή θα αγωνιστούν το 2023.

γ) Οι τέσσερις (4) πρώτοι νικητές – νικήτριες των αγωνισμάτων του κυπέλλου δρόμου σε ανώμαλο έδαφος 2022 (20/11), ανεξάρτητα από ποια κατηγορία αγωνίσθηκαν το 2022 ή θα αγωνιστούν το 2023.

δ) Οι τρεις (3) πρώτοι νικητές – νικήτριες των πανελληνίων πρωταθλημάτων ανοιχτού και κλειστού στίβου, των αγωνισμάτων δρόμων μεσαίων και μεγάλων αποστάσεων από τα 800μ. και μεγαλύτερης απόστασης, για τις κατηγορίες Α/Γ – Κ23 (Α/Γ) – Κ20 (Α/Γ) – Κ18 (Α/Γ), ανεξάρτητα από ποια κατηγορία αγωνίσθηκαν το 2022 ή θα αγωνιστούν το 2023.

ε) Οι τρεις (3) πρώτοι νικητές – νικήτριες των πέντε (5) ομίλων του πανελληνίου πρωταθλήματος Κ16, των ατομικών αγωνισμάτων δρόμων

μεσαίων και μεγάλων αποστάσεων από τα 1.200μ και μεγαλύτερης απόστασης, ανεξάρτητα από ποια κατηγορία αγωνίσθηκαν το 2022 ή θα αγωνιστούν το 2023.

στ) Τέλος, το κάθε σωματείο θα έχει δικαίωμα συμμετοχής επιπλέον των παραπάνω και με τέσσερις (4) ακόμα αθλητές – αθλήτριες συνολικά, σε όλες τις κατηγορίες του πανελληνίου πρωταθλήματος δρόμου σε ανώμαλο έδαφος 2023.

 

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

Τεχνικός Υπεύθυνος του αγώνα ορίζεται ο Τεχνικός Σύμβουλος της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ & ΕΥΒΟΙΑΣ ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, συνεργαζόμενος με τους προπονητές του Γ.Σ ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ ΖΑΛΑΒΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΠΕΧΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

Οι διοργανωτές είναι υποχρεωμένοι να διασφαλίσουν με κάθε τρόπο την παρουσία Ιατρού κατά την διάρκεια των αγώνων και θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να εξασφαλιστεί η παρουσία ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ καθ’ όλη την διάρκεια διεξαγωγής των αγωνισμάτων.

 

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου: Λεμονής Νικόλαος

Ο Γραμματέας του Συλλόγου: Καραχρήστος Νικόλαος

Ο Πρόεδρος της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ & ΕΥΒΟΙΑΣ: Βραϊμάκης Χαράλαμπος

 

Ερχονται ακόμα:

12ος Αγώνας Δρόμου Ιωάννης Καποδίστριας (29 Ιανουαρίου 2023)

Lycabettus Run (19 Φεβρουαρίου 2023)

7ος Μετεωρίτικος Αγώνας (5 Μαρτίου 2023)

Πηγή:  irunmag.gr