Δευτέρα 26 Δεκεμβρίου 2022

Οι ημερομηνίες των μεταγραφών για τη χειμερινή αγωνιστική περίοδο

 

Οι ημερομηνίες για πρώτες εγγραφές, μετεγγραφές, επανεγγραφές, μετεγγραφές ορισμένου χρόνου (πρώην υποσχετικές) και αποδεσμεύσεις ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών τη χειμερινή περίοδο

Οι παρακάτω ημερομηνίες ισχύουν τη χειμερινή περίοδο για πρώτες εγγραφές, μετεγγραφές, επανεγγραφές, μετεγγραφές ορισμένου χρόνου (πρώην υποσχετικές), ατομικές και ομαδικές αποδεσμεύσεις ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών και διεθνείς μετεγγραφές.

Συγκεκριμένα:

  1. Πρώτες εγγραφές Ανηλίκων: Έως 30.6.2023
  2. Πρώτες εγγραφές Ενηλίκων: 2.1.2023 έως 31.1.2023
  3. Μετεγγραφές: 2.1.2023 έως 31.1.2023
  4. Επανεγγραφές: 2.1.2023 έως 31.1.2023
  5. Μετεγγραφές ορισμένου χρόνου (πρώην Υποσχετικές) : 2.1.2023 έως 31.1.2023
  6. Αποδεσμεύσεις (ατομικές): Έως 30.6.2023
  7. Αποδεσμεύσεις (ομαδικές): Έως 30.6.2023 (αφορά ποδοσφαιριστές που ανήκαν στο σωματείο έως στις 1.7.2022)
  8. Διεθνείς μετεγγραφές: 2.1.2023 έως 31.1.2023
  9. Επανεκδόσεις δελτίων παλαιού τύπου: Έως 30.6.2023
  10. Προσωρινές αποδεσμεύσεις χωρίς όριο χιλιομετρικής απόστασης (μετοίκιση λόγω εργασίας ή σπουδών), κατόπιν προσφυγής /αίτησης στην ΕΙΠ / ΕΠΟ: Όλο το χρόνο

Πηγή: www.patragoal.gr