Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2022

Επανεγγραφή στο μητρώο για τον Κατσαντώνη Άγραφων 


Από την Τρίτη 22 Νοεμβρίου μια ακόμη ομάδα επανεγγραφηκε στο μητρώο της ΓΓΑ. Πρόκειται για τον Κατσαντώνη Αγράφων.