Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2022

Ολοκληρώνονται τα γήπεδα σε Μεγάλο Χωριό και Στένωμα


Υπέρ της έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στο Μεγάλο Χωριό και ολοκλήρωση γηπέδου μπάσκετ στο Στένωμα» αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Καρπενησίου. Ανάδοχος του έργου είναι η 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ δ.τ. 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε..

Ο ανάδοχος έχει υπογράψει ανεπιφύλακτα τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα για την έντεχνη και άρτια ολοκλήρωση του έργου και κρίθηκε απαραίτητη η έγκριση του1ου ΑΠΕ για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων που προέκυψαν λόγω σφαλμάτων της προμέτρησης της μελέτης και μετά από προμετρήσεις των εργασιών, που δεν ήταν δυνατό να υπολογιστούν κατά την σύνταξη της αρχικής μελέτης. Με τον παρόντα 1ο Α.Π.Ε. δεν αλλάζουν τα βασικά σχέδια και η μορφή του έργου, αλλά βελτιώνεται η πληρότητα και η λειτουργικότητά του. Σύμφωνα με τον έλεγχο των επί έλαττον δαπανών ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών αρχικής Σύμβασης είναι ομαλός. Η συνολική δαπάνη των εργασιών του 1ου Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των125.688,50 € μαζί με το Φ.Π.Α , δηλαδή είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση. Να θυμίσουμε ότι το συμφωνητικό μεταξύ του αναδόχου και του Δημάρχου υπογράφηκε στις 11 Ιανουαρίου 2022 για συνολικό ποσό 125.688,00€ (με ΦΠΑ 24%) και με προθεσμία περαίωσης των εργασιών το χρονικό διάστημα των δώδεκα (12) μηνών δηλ. μέχρι 11 Ιανουαρίου 2023. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».

Πηγή: www.evrytanikospalmos.gr