Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022

Νέα δομή, νέα εικόνα στις σχολές προπονητών της ΕΠΟ


Μετά από την σχετική έγκριση της UEFA, τα διπλώματα προπονητών των σχολών UEFA C θα έχουν τη δυνατότητα πλέον να γίνονται δεκτά σε όλες σχεδόν τις ομοσπονδίες της Σύμβασης Προπονητικής της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας. Επιπλέον οι προπονητές των σχολών αυτών παρακολουθούν το ανανεωμένο και προσαρμοσμένο στις σύγχρονες απαιτήσεις εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Επιπλέον η καινοτομία της παροχής αθλητικού ρουχισμού για πρώτη φορά σε όλους τους συμμετέχοντες προπονητές των σχολών UEFA C στις Ε.Π.Σ Μακεδονίας και Έβρου, την οποία υλοποίησε η Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Ποδοσφαίρου της Ε.Π.Ο., αναβάθμισε την εικόνα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Ομοσπονδίας.
 
Σε συνεργασία με την εταιρεία NIKE οι συμμετέχοντες προμηθεύτηκαν ομοιογενές αθλητικό υλικό το οποίο χρησιμοποίησαν σε όλο το διάστημα της εκπαίδευσής τους. 

Πηγή: www.epo.gr