Παρασκευή 19 Αυγούστου 2022

Επιστολή ΕΠΟ στις ΕΠΣ: Αυτές είναι οι συνδρομές των διαιτητών της περιόδου 2021-22


Τρίτη, Αυγούστου 16, 2022

Αναλυτικά το σχετικό χωρίο  της υπ. αριθ. 20/28.04.2022 απόφαση της ΕΕ/ΕΠΟ αναφορικά με τις συνδρομές των αξιωματούχων διαιτησίας της αγωνιστικής   περιόδου 2021/2022 που διαβίβασε η ΕΠΟ στις Ενώσεις:
"Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ, κατά την υπ' αριθ. 20/28.04.2022 συνεδρίαση, αφού έλαβε γνώση της εισήγησης του Προέδρου της ΚΕΔ κ. Μαρκ Κλάτενμπεργκ, εγκρίνει τις παρακάτω συνδρομές για τους αξιωματούχους διαιτησίας και παρατηρητές προς τις ΕΠΣ:
 Όλοι οι αξιωματούχοι θα πρέπει να καταβάλουν το 10% των αμοιβών τους από αγώνες με ανώτατο ποσό το παρακάτω:
Διαιτητής FIFA – 1,500 Ευρώ
Βοηθός Διαιτητής FIFA – 1,000 Ευρώ
Παρατηρητής FIFA – 500 Ευρώ
Διαιτητής 1ης Κατηγορίας – 1,250 Ευρώ
Βοηθός Διαιτητής 1ης Κατηγορίας – 750 Ευρώ
Παρατηρητής 1ης Κατηγορίας – 500 Ευρώ
Διαιτητής 2ης Κατηγορίας – 700 Ευρώ Βοηθός
Διαιτητής 2ης Κατηγορίας – 300 Ευρώ
Παρατηρητής 2ης Κατηγορίας – 150 Ευρώ
Διαιτητής 3ης Κατηγορίας – 120 Ευρώ
Βοηθός Διαιτητής 3ης Κατηγορίας – 60 Ευρώ
Παρατηρητής 3 ης Κατηγορίας – 60 Ευρώ
Στις τοπικές κατηγορίες οι οποίες διοργανώνονται από τις Ενώσεις, οι αξιωματούχοι διαιτησίας θα καταβάλλουν το 10% της αμοιβής τους".