Πέμπτη 23 Ιουνίου 2022

Μέχρι 30/6 η επανέκδοση των δελτίων ποδοσφαιριστών


Η ΕΠΣ Αχαΐας υπενθυμίζει στα σωματεία – μέλη της ότι στις 30/6/2022 λήγει η προθεσμία των επανεκδόσεων για αντικατάσταση δελτίων ποδοσφαιριστών παλαιού τύπου με το κόστος του παραβόλου των 5 ευρώ για χρονική ισχύ 3 ετών. Το κόστος του συγκεκριμένου παραβόλου από 1/7/2022 θα διαμορφωθεί ομοίως με τις υπόλοιπες μεταβολές ποδοσφαιριστών.

Διαδικασία υποβολής Αίτησης Επανέκδοσης/Αντικατάστασης Δ.Α.Ι
Η απαιτούμενη διαδικασία υποβολής Αίτησης Επανέκδοσης/Αντικατάστασης απαιτεί την υποβολή αίτησης με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που χρειαζόταν σε κάθε άλλη περίπτωση .

Πλήρως συμπληρωμένη Αίτηση Μεταβολών με όλα τα απαιτούμενα στοιχεία(Φωτογραφία, ΑΜΚΑ Ποδοσφαιριστή, e-mail και υπογραφές με τα ονοματεπώνυμα όσων απαιτούνται) και όπως φαίνεται στο παρακάτω υπόδειγμα. Σε αλλοδαπούς και υπηκόους Ευρωπαϊκής Ένωσης χρησιμοποιείται έντυπο με λατινικούς χαρακτήρες
Απλή Φωτοτυπία Ταυτότητας για τους Έλληνες ποδοσφαιριστές.
Πράξης Συναίνεσης Προσωπικών Δεδομένων, εφόσον δεν έχει ήδη κατατεθεί.
Σε περίπτωση ανηλίκου, Δήλωση Κηδεμόνα, στο πίσω μέρος, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.
Σε περίπτωση ποδοσφαιριστή άλλης υπηκοότητας πέραν της ελληνικής, τα ανάλογα δικαιολογητικά που απαιτούνται αναλόγως(άδεια διαμονής, διαβατήριο ή κάρτα Ευρωπαίου πολίτη κλπ)
2η φωτογραφία του ποδοσφαιριστή σε ψηφιακή μορφή εφόσον δεν έχει ήδη κατατεθεί κατά το προηγούμενο έτος. Σε διαφορετική περίπτωση απαιτείται.

Πηγή: www.patragoal.gr