Τετάρτη 11 Μαΐου 2022

Με αδιάβροχη τσόχα εξοπλίζεται το Κολυμβητήριο Καρπενησίου


Την αναβάθμιση του Κλειστού Κολυμβητηρίου Καρπενησίου επιθυμεί να επιτύχει ο Δήμος Καρπενησίου και για το λόγο αυτό προχωρά στην προμήθεια αδιάβροχης τσόχας. Ειδικότερα, ο Δήμαρχος Καρπενησίου Νίκος Σουλιώτης ανέθεσε την εκτέλεση της προμήθειας τσόχας αδιάβροχης για τις ανάγκες του Κολυμβητηρίου στην επιχείρηση με την επωνυμία, Γαλανού Ι. Θεοδώρα έναντι συνολικού ποσού 999,44€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίου από τον προμηθευτή και την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών.

Πηγή: www.evrytanikospalmos.gr