Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου 2022

Οι αλλαγές που φέρνει το νέο καταστατικό – Τι κέρδισε και τι έχασε η ΕΠΟ στις διαπραγματεύσεις


Δημοσιοποίηθηκε το νέο καταστατικό της ΕΠΟ, που περιλαμβάνει τις αλλαγές που προβλέπονται από την ολιστική μελέτη, η οποία κατ’ αρχάς συμφωνήθηκε από τον πρωθυπουργό και τις FIFA/UEFA και εν συνεχεία ψηφίστηκε, αφού μεσολάβησαν διαπαραγματεύσεις, από τη ΓΣ της ΕΠΟ στις 27/8/2021.

Το νέο καταστατικό φέρνει αλλαγές στη λειτουργία της ΕΠΟ, τις οποίες καταγράφει το SoccerPlus, μαζί με τις θέσεις της ΕΠΟ και των υπερθνικών ομοσπονδιών στις μακρές διαπραγματεύσεις του περασμένου καλοκαιριού.

Μέλη και ψήφοι Γενικής Συνέλευσης

Δύνανται να αναγνωριστούν ως μέλη της ΕΠΟ οι Ενώσεις γυναικείου ποδοσφαίρου, διαιτησίας, ποδοσφαίρου άμμου και ο ΠΣΑΠΠ. Οι γυναίκες θα έχουν δύο ψήφους (η ΕΠΟ ήθελε μία στις διαπραγματεύσεις), οι διαιτητές θα έχουν μία ψήφο (η ΕΠΟ δεν ήθελε να είναι μέλη της ΓΣ, στις διαπραγματεύσεις), το ποδόσφαιρο άμμου μία ψήφο και ο ΠΣΑΠΠ δύο ψήφους (η ΕΠΟ ήθελε μία).

Η Super League 2 θα έχει τρεις ψήφους αντί για μία (η ΕΠΟ ήθελε να διατηρηθεί η μία ψήφος και οι FIFA/UEFA ήθελαν έξι). Οι προπονητές θα έχουν μία ψήφο (οι FIFA/UEFA ήθελαν δύο).

Εκτελεστική Επιτροπή

Πρόβλεπεται όριο θητειών στα μέλη της Ε.Ε.: “Η εντολή τους αρχίζει μετά το τέλος της Γενικής Συνέλευσης η οποία τους εξέλεξε και δύνανται να επανεκλεγούν εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει τρεις (3) θητείες (διαδοχικές ή μη). Κάθε μερική θητεία θα λογίζεται ως μία πλήρης θητεία.

Επίσης προβλέπεται να υπάρχει πάντα στην Ε.Ε. μέλος γένους θηλυκού η οποία θα προκύπτει από τις εκλογές και ο πρόεδρος της Ένωσης Διαιτητών εξ οφίτσιο. Τα μέλη της ΕΕ παραμένουν 17, άρα μειώνονται κατά δύο οι θέσεις μελών από τις ΕΠΣ. Στις διαπραγματεύσεις η ΕΠΟ δεν ήθελε να είναι μέλος ο πρόεδρος της Ένωσης Διαιτητών.

ΚΕΔ

Προβλέπεται ότι “Ο πρόεδρος και τα μέλη της ΕπιτροπήςΔιαιτησίας θα ορίζονται από την Εκτελεστική Επιτροπή κατόπιν εισήγησης τουΠροέδρου της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, σε συνέχεια της λήψης της συμφωνίας της Επιτροπής Επαγγελματικού Συμφωνίας.”Επίσης ότι  “η Επιτροπή Διαιτησίας θα υιοθετήσει και εφαρμόζει τον Κανονισμό Διαιτησίας της ΕΠΟ, ο οποίος θα περιέχει διατάξεις για την κατάταξη, τον προβιβασμό, τηνεκπαίδευση, τον αποκλεισμό και την ανάπτυξη των διαιτητών. Ο κανονισμός αυτός θα υποβάλλεται στην Εκτελεστική Επιτροπή, μόνο για την ενημέρωσή της.”

Εκλογική Επιτροπή Ελέγχου, Διακυβέρνησης και Συμμόρφωσης“

Είναι το όργανο που είναι υπεύθυνο για την καθοδήγηση και παρακολούθηση των δραστηριοτήτων της ΕΠΟ όσον αφορά θέματα χρηστής διακυβέρνησης,συμμόρφωσης και διαχείρισης κινδύνων καθώς και για την οργάνωση και εποπτεία της εκλογικής διαδικασίας.Η Επιτροπή Ελέγχου, Διακυβέρνησης και Συμμόρφωσης θα αποτελείται από πέντε μέλη τα οποία θα εκλέγονται από την Εκτελεστική Επιτροπή και θα επικυρώνονται από τη Γενική Συνέλευση για μια θητεία τεσσάρων (4) ετών.

Ο Πρόεδρος της ΕΠΟ θα έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να προτείνει τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο της επιτροπής. Όλα τα υπόλοιπα μέλη θα προτείνονται από τα Μέλη. Ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και τα λοιπά μέλη θα διαθέτουν υπόβαθρο σε νομικά και οικονομικά θέματα και θέματα διακυβέρνησης.

”Εκτελεστικός Διευθυντής

Δημιουργείται μια πανίσχυρη θέση που θα τελεί υπό την εποπτεία του προέδρου και θα ρυθμίζει τα πάντα. Όπως προβλέπεται “η σύμβαση του εκτελεστικού Εκτελεστικού Διευθυντή είναι ορισμένου χρόνου και θα συμπίπτει με τη θητεία της Εκτελεστικής Επιτροπής”. Ωστόσο εκτός καταστατικού έμεινε η πρόβλεψη που υπήρχε στις διαπραγματεύσεις σύμφωνα με την οποία “η σύμβασή του Εκτελεστικού Διευθυντή λύεται δε είτε με παραίτηση του είτε με καταγγελία για σπουδαίο λόγο”.

Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου

Είναι το όργανο που είναι υπεύθυνο για την ενασχόληση με τα αγωνιστικά θέματα επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Θα αποτελείται από 13 μέλη. Πέντε από την ΕΠΟ, πέντε από τη SL1, τον πρόεδρο της SL2 και δύο μέλη του ΠΣΑΠΠ. Η ΕΠΟ ήθελε ένα μέλος από τον ΠΣΑΠΠ. Είναι η μοναδική επιτροπή που ΕΠΟ δεν έχει κατ’ αρχήν την πλειοψηφία. 

Πηγή: soccerplus.gr