Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου 2022

Ανοίγει το μητρώο της ΓΓΑ για το 2022


Δημοσιεύτηκε η κοινή υπουργική απόφαση για το μητρώο της ΓΓΑ (Καθορισμός για το έτος 2022 των ειδικότερων στοιχείων και των λεπτομερειών α) για την αίτηση εγγραφής αθλητικού σωματείου με ειδική αθλητική αναγνώριση στο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων» του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α’ 148), β) για την επικαιροποίηση των στοιχείων των ήδη εγγεγραμμένων στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων, καθώς και γ) για τον έλεγχο της αίτησης εγγραφής ή/και επικαιροποίησης.), το οποίο ανοίγει για εγγραφή των σωματείων και επικαιροποίηση των στοιχείων.

Ο πρώτος κύκλος υποβολής αιτήσεων εγγραφής εκκινεί από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και, ολοκληρώνεται την 15.4.2022.

Ο δεύτερος κύκλος υποβολής αιτήσεων εγγραφής εκκινεί την 16.4.2022 και ολοκληρώνεται την 30.9.2022. Η επικαιροποίηση των απαιτούμενων στοιχείων για τα εγγεγραμμένα σωματεία ολοκληρώνεται στις 31 Ιουλίου. Η Ευρυτανία αριθμεί αυτήν την στιγμή 15 σωματεία.