Σάββατο 2 Οκτωβρίου 2021

Απαλλαγή καταβολής αντιτίμου χρήσης από τους Τοπικούς Αθλητικούς συλλόγους


Η οικονομική επιτροπή του Δήμου Καρπενησίου προχώρησε στην απαλλαγή από την καταβολή αντιτίμου χρήσης των τοπικών αθλητικών συλλόγων μέχρι την λήξη του οικονομικού έτους(31/12/2021) λαμβάνοντας υπόψη ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν επιτρεπόταν οι αθλητικές δραστηριότητες λόγω των περιοριστικών μέτρων για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού.