Δευτέρα 16 Αυγούστου 2021

Ορίστηκε ο ανάδοχος για το έργο «Κατασκευή γηπέδου 5χ5 στο Μεγάλο Χωριό και Ολοκλήρωση γηπέδου μπάσκετ στο Στένωμα»

 


Στον ορισμό αναδόχου προέβη η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Καρπενησίου, ύστερα από τη διεξαγωγή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή γηπέδου 5χ5 στο Μεγάλο Χωριό και Ολοκλήρωση γηπέδου μπάσκετ στο Στένωμα» προϋπολογισμού 205.000,00€.

Το συγκεκριμένο έργο πρόκειται να δώσει νέα πνοή στα δύο αυτά χωριά, δίνοντας ευκαιρίες και δυνατότητες και σε μικρούς και μεγάλους της περιοχής. Ως προσωρινός ανάδοχος για την ανάθεση της σύμβασης του έργου ορίστηκε η 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., με ποσοστό μέσης έκπτωσης (Εμ) 38,69 %, διότι η υποβληθείσα προσφορά κρίνεται ικανοποιητική και συμφέρουσα. Από τον διαγωνισμό αποκλείστηκαν οι Cosmos και ΓΙΚΑΡΝΟΜΟΥΡΑΚΗΣ ΑΕ διότι δεν υπέβαλαν – κατέθεσαν εγγυητική συμμετοχής για τον διαγωνισμό.

Πηγή: www.evrytanikospalmos.gr