Παρασκευή 9 Ιουλίου 2021

Υποχρεωτική για όλους η επανέκδοση δελτίων


Την υποχρέωση των ερασιτεχνικών σωματείων να προχωρήσουν στην αντικατάσταση των δελτίων των ποδοσφαιριστών τους με δελτία συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας, επιβεβαιώνει ο νέος Κανονισμός Ιδιότητας και Μετεγγραφών.
Οι αθλητές που ήδη διαθέτουν δελτίο σε σύλλογο, έχουν περιθώριο να προχωρήσουν σε επανέκδοση μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2022, καθώς σε διαφορετική περίπτωση, θα χάσουν το δικαίωμα συμμετοχής στις επίσημες διοργανώσεις. Το άρθρο 2 του κανονισμού αναφέρει τα ακόλουθα:
1. Από την 1/7/2021 όλα τα Δελτία Αθλητικής Ιδιότητας ερασιτεχνών, είτε ΠΑΕ είτε Σωματείων, θα είναι ορισμένου χρόνου, με ελάχιστη διάρκεια το ένα (1) έτος και μέγιστη τα πέντε (5) έτη. Κατ’ εξαίρεση, αποκλειστικά και μόνο η πρώτη εγγραφή ανηλίκων ποδοσφαιριστών, θα δύναται να είναι ορισμένου χρόνου με ελάχιστη διάρκεια το ένα (1) έτος και μέγιστη τα επτά (7) έτη. Σε κάθε περίπτωση, η λήξη ισχύος του ΔΑΙ είναι η λήξη εκάστης αγωνιστικής περιόδου. Όλα τα σωματεία υποχρεούνται σε αντικατάσταση όλων των ΔΑΙ με το δελτίο νέου τύπου (επανέκδοση) για τους ποδοσφαιριστές που ανήκουν ήδη στη δύναμή τους, το αργότερο έως την 30/6/2022.
Η διάρκεια όλων των υφιστάμενων δελτίων που θα αντικατασταθούν/επανεκδοθούν και δεν είναι ήδη χαρακτηρισμένα ως δελτία ορισμένου χρόνου παρελθόντων ετών, θα έχουν υποχρεωτικά ημερομηνία λήξης την 30/6/2024. Από την 1/7/2024 και έπειτα η διάρκεια ισχύος των ΔΑΙ δύναται να συμφωνηθεί μεταξύ των μερών ελεύθερα, εντός των ανωτέρω αναφερθέντων χρονικών ορίων.
2. Ποδοσφαιριστές των οποίων τα ΔΑΙ παλαιού τύπου δεν αντικατασταθούν, παραμένουν στη δύναμη του σωματείου έως την 30/6/2024, δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε επίσημους αγώνες του οργανωμένου ποδοσφαίρου και τυχόν συμμετοχή τους θα θεωρείται αντικανονική μετά την υποβολή σχετικής ένστασης (άρθρο 23 του ΚΑΠ).

Όλα τα νέα Δελτία Αθλητικής Ιδιότητας αλλάζουν και χρώμα από πορτοκαλί γίνονται λευκά.