Δευτέρα 5 Ιουλίου 2021

Ξεκινά σύντομα ο διαγωνισμός για τη βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Αγράφων

 


Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών του έργου με τίτλο «Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Αγράφων» αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγράφων. Παράλληλα προέβη και στον καθορισμό των όρων διακήρυξης του ανοικτού  διαγωνισμού, ο οποίος θα ξεκινήσει σύντομα, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου π/υ 56.451,61 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.  24%).

Το παρόν έργο περιλαμβάνει εργασίες για τη βελτίωση των Γηπέδων Μπάσκετ στις παρακάτω περιοχές του Δήμου Αγράφων:

1.Βίνιανη (Διάστρωση έγχρωμου ελαστοσυνθετικού τάπητα, προμήθεια και τοποθέτηση μπασκετών και κατασκευή περίφραξης και συρματόπλεγμα με επικάλυψη PVC ύψους 4,00 μ. στο υπάρχον γήπεδο μπάσκετ)

2.Ραπτόπουλο Γυμνάσιο (Διάστρωση έγχρωμου ελαστοσυνθετικού τάπητα στο υπάρχον γήπεδο μπάσκετ)

3.Λεπιανά (Διάστρωση έγχρωμου ελαστοσυνθετικού τάπητα στο υπάρχον γήπεδο μπάσκετ)

4.Βούλπη (Διάστρωση ασφαλτικού τάπητα στο υπάρχον γήπεδο μπάσκετ και διάστρωση έγχρωμου ελαστοσυνθετικού τάπητα).

5.Βαλαώρα Δημοτικό (Διάστρωση έγχρωμου ελαστοσυνθετικού τάπητα στο υπάρχον γήπεδο μπάσκετ και προμήθεια και τοποθέτηση μπασκετών).

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε διακόσιες πενήντα ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου Αγράφων.

Πηγή: www.evrytanikospalmos.gr