Τετάρτη 21 Απριλίου 2021

Ο «οδηγός» του μητρώου της ΓΓΑ για τις ομάδες της Ευρυτανίας


Το μητρώο της ΓΓΑ άνοιξε ξανά από την Τετάρτη 21 Απριλίου και όλα τα εγγεγραμμένα σωματεία καλούνται να επικαιροποιήσουν (νέα αίτηση έγγραφης) έως το τέλος Αυγούστου τα στοιχεία τους και όσα δεν έχουν εγγραφεί να το πράξουν έως το τέλος Σεπτεμβρίου. Σε αυτό βρίσκονται ήδη 13 σωματεία της Ευρυτανίας, ενώ σε διαδικασία ένταξης είναι και τα υπόλοιπα του νομού.

Ήδη έχουν εγγραφεί 13 σύλλογοι και συγκεκριμένα οι: Ποταμιά, Ακαδημία Ποδοσφαίρου Καρπενήσι 2002, ΑΕΚ, Άγραφα, Κρίκελλο (Ποδόσφαιρο), Α.Σ. Τ.Κ.Ν. Ευρυτανίας (Tae Kwon Do& Kick Boxing), ΕΟΣ Καρπενησίου (Χιονοδρομία), ΑΠΣ Καρπενήσι 2002 (Στίβος), Κ.Ο. Καρπενησίου, ΑΟΛ Εύρυτος (Κολύμβηση), Αθλητικός και Μαχητικός Σύλλογος Καρπενησίου (Muay Thai), Π.Α.Κ., Γ.Σ. Άτλας (Καλαθοσφαίριση).

Το οικονομικό βοήθημα έχουν λάβει από την 1η φάση της έκτακτης ενίσχυσης 11 σωματεία που έκαναν αίτηση έως τις 11 Δεκεμβρίου του 2020 και συγκεκριμένα οι: Ποταμιά, Αίολος, Ακαδημία Ποδοσφαίρου Καρπενήσι 2002, ΑΠΣ Καρπενήσι 2002, Γ.Σ. Άτλας, Π.Α.Κ., Α.Σ. T.K.N. Ευρυτανίας, Αθλητικός και Μαχητικός Σύλλογος Καρπενησίου, ΕΟΣ Καρπενησίου, Κ.Ο. Καρπενησίου και ΑΟΛ Εύρυτος. Όλα έλαβαν 2500 ευρώ, πλην του Α.Σ. Τ.Κ.Ν. Ευρυτανίας, που επιχορηγήθηκε με 3500 ευρώ, διότι «καλλιεργεί» δυο αθλήματα.

Τις επόμενες ημέρες θα λάβουν το βοήθημα των 2500 ευρώ από τη 2η φάση της έκτακτης ενίσχυσης τα ακόλουθα τέσσερα σωματεία Κρίκελλο, Άγραφα, Ραπτόπουλο και ΑΕΚ, τα οποία έκαναν αίτηση από τις 11 έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2020.

               

Ημερομηνίες& προθεσμίες σύμφωνα με τη νέα υπουργική απόφαση

1. Η υποβολή, ο έλεγχος και η αξιολόγηση των αιτήσεων εγγραφής στο ηλεκτρονικό μητρώο για το έτος 2021 διενεργείται σε δύο (2) κύκλους.

α)  Ο πρώτος κύκλος υποβολής και αξιολόγησης αιτήσεων εγγραφής εκκινεί από τη δημοσίευση της Υ.Α. στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και ολοκληρώνεται την 30η.6.2021. 

β) Ο δεύτερος κύκλος υποβολής και αξιολόγησης αιτήσεων εγγραφής εκκινεί την 1η.7.2021 και ολοκληρώνεται την 30η.9.2021. 

Σωματείο που έχει εγγραφεί  στο ηλεκτρονικό μητρώο κατά το έτος 2020 υποχρεούται, για κάθε άθλημα για το οποίο έχει  εγγραφεί, να επικαιροποιήσει τα απαιτούμενα στοιχεία έως την 31η.8.2021. 

2. Σωματείο  που υπέβαλε  οριστική αίτηση  εντός των  χρονικών ορίων ενός  κύκλου, εφόσον η αίτησή του, κατόπιν του διενεργηθέντος ελέγχου , βρέθηκε ελλιπής με αποτέλεσμα τη μη εγγραφή του στο ηλεκτρονικό μητρώο , έχει δικαίωμα συμπλήρωσης – διόρθωσης της αίτησής του, ως προς τα πεδία που δεν έγινε αποδεκτή κατά τον έλεγχο, και υποβολής της εκ νέου (επανυποβολής)  έως το πέρας  του επόμενου κύκλου.

Ειδικά για τις αιτήσεις του δεύτερου κύκλου, το δικαίωμα συμπλήρωσης - διόρθωσης και επανυποβολής τους λήγει την 30η.11.2021.

 

Ας δούμε τις ενέργειες που πρέπει να κάνουν τα ενεργά σωματεία της Ευρυτανίας.

 

Ποδόσφαιρο

Άγραφα: Είναι εγγεγραμμένα από τις 15/1/2021 και ο Κατσαντώνης καλείται να επικαιροποιήσει τα απαιτούμενα στοιχεία του έως τις 31 Αυγούστου. Τις επόμενες ημέρες θα λάβει το βοήθημα των 2500 ευρώ.

 

ΑΕΚ: Είναι εγγεγραμμένη από τις 11/1/2021 και καλείται να επικαιροποιήσει τα απαιτούμενα στοιχεία της έως τις 31 Αυγούστου. Τις επόμενες ημέρες θα λάβει το βοήθημα των 2500 ευρώ.

 

Αίολος: Την πρώτη μέρα κιόλας ημέρα ανοίγματος του μητρώου(21/4) ο σύλλογος πραγματοποίησε την αίτηση του για το 2021, ώστε να εγγραφεί στο μητρώο ΓΓΑ. Έχει λάβει το βοήθημα των 2500 ευρώ, καθώς είχε κάνει αίτηση έως τις 11 Δεκεμβρίου του 2020, η οποία όμως χρειάστηκε «θεραπεία»


Ακαδημία Ποδοσφαίρου Καρπενήσι 2002Είναι εγγεγραμμένη από τις 11/12/2020 και καλείται να επικαιροποιήσει τα απαιτούμενα στοιχεία της έως τις 31 Αυγούστου. Έχει  λάβει το βοήθημα των 2500 ευρώ

 

ΑΠΟΚ: Πρέπει να πραγματοποιήσει εκ νέου αίτηση έγγραφής έως τις 30 Σεπτεμβρίου. 

 

Κρίκελλο: Είναι εγγεγραμμένο από τις 22/1/2021 και καλείται να επικαιροποιήσει τα απαιτούμενα στοιχεία του έως τις 31 Αυγούστου. Τις επόμενες ημέρες θα λάβει το βοήθημα των 2500 ευρώ.

 

ΠΑΟΚ Πρέπει να πραγματοποιήσει εκ νέου αίτηση έγγραφής έως τις 30 Σεπτεμβρίου.  Ο πιο νεοσύστατος ποδοσφαιρικός σύλλογος της Ευρυτανίας απέκτησε τον Ιανουάριο την ειδική αθλητική αναγνώριση.

 

Ποταμιά: Είναι εγγεγραμμένη από τις 17/12/2020 και καλείται να επικαιροποιήσει τα απαιτούμενα στοιχεία της έως τις 31 Αυγούστου. Έχει λάβει το βοήθημα των 2500 ευρώ.

 

Ραπτόπουλο: Πρέπει να κάνει την αίτηση του για το 2021, για να εγγραφεί στο μητρώο . Θα λάβει το βοήθημα των 2500 ευρώ τις επόμενες ημέρες, καθώς είχε κάνει αίτηση ως τέλος του προηγούμενου έτους, η οποία όμως χρειάστηκε «θεραπεία».

 

Φραγκίστα: Δεν έχει πραγματοποιήσει ούτε πέρυσι αίτηση, παρά μόνο προεγγραφή. Καλείται να την ολοκληρώσει έως τις 30 Σεπτεμβρίου.

 

Καλαθοφαίριση

Γ.Σ. Άτλας: Είναι εγγεγραμμένος από τις 28/12/2020 και καλείται να επικαιροποιήσει τα απαιτούμενα στοιχεία του έως τις 31 Αυγούστου. Έχει λάβει το βοήθημα των 2500 ευρώ.

 

Π.Α.Κ.: Είναι εγγεγραμμένη από τις 29/12/2020 και καλείται να επικαιροποιήσει τα απαιτούμενα στοιχεία του έως τις 31 Αυγούστου. Έχει λάβει το βοήθημα των 2500 ευρώ.

 

Tae Kwon Do& Kick Boxing

Α.Σ. Τ.Κ.Ν. Ευρυτανίας: Είναι εγγεγραμμένος από τις 12/12/2020 και καλείται να επικαιροποιήσει τα απαιτούμενα στοιχεία του έως τις 31 Αυγούστου. Έχει λάβει το βοήθημα των 3500 ευρώ.

 

Muay Thai

Αθλητικός και Μαχητικός Σύλλογος Καρπενησίου: Είναι εγγεγραμμένος από τις 23/11/2020 και καλείται να επικαιροποιήσει τα απαιτούμενα στοιχεία του έως τις 31 Αυγούστου. Έχει λάβει το βοήθημα των 2500 ευρώ.

 

Κολύμβηση

ΑΟΛ Εύρυτος: Είναι εγγεγραμμένος από τις 27/11/2020 και καλείται να επικαιροποιήσει τα απαιτούμενα στοιχεία του έως τις 31 Αυγούστου. Έχει λάβει το βοήθημα των 2500 ευρώ.

 

Κ.Ο. Καρπενησίου: Είναι εγγεγραμμένος από τις 6/11/2020 και καλείται να επικαιροποιήσει τα απαιτούμενα στοιχεία του έως τις 31 Αυγούστου. Έχει λάβει το βοήθημα των 2500 ευρώ.

 

Χιονοδρομία

ΕΟΣ Καρπενησίου: Είναι εγγεγραμμένος από τις 14/1/2021 και καλείται να επικαιροποιήσει τα απαιτούμενα στοιχεία του έως τις 31 Αυγούστου. Έχει λάβει το βοήθημα των 2500 ευρώ.

 

Στίβος

ΑΠΣ Καρπενήσι 2002: Είναι εγγεγραμμένος από τις 18/1/2021 και καλείται να επικαιροποιήσει τα απαιτούμενα στοιχεία του έως τις 31 Αυγούστου. Έχει λάβει το βοήθημα των 2500 ευρώ.

 

Μηχανοκίνητος Αθλητισμός

ΑΛΑΚ: Βρίσκεται σε διαδικασία απόκτησης αθλητικής αναγνώρισης. Εν συνεχεία δύναται να εγγραφεί στο μητρώο έως τις 30 Σεπτεμβρίου.

 

Ποδόσφαιρο Σάλας

Καρπενήσι Φούτσαλ: Βρίσκεται σε διαδικασία απόκτησης αθλητικής αναγνώρισης. Εν συνεχεία δύναται να εγγραφεί στο μητρώο έως τις 30 Σεπτεμβρίου.

 

Για αναλυτικές πληροφορίες εδώ: https://gga.gov.gr/mitroo