Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2021

Oι καταληκτικές ημερομηνίες της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου


 Από την ΕΠΟ ανακοινώθηκαν οι καταληκτικές ημερομηνίες της χειμερινής μετεγγραφικής περιόδου 2020-2021.

ΠΑΕ SUPER LEAGUE 1

•Διεθνείς μετεγγραφές/δανεισμοί: έως 1/2/2021 ώρα 23:59.59

•Εσωτερικές μετεγγραφές/δανεισμοί: έως 1/2/2021, ώρα 23:59.59

•Διεθνείς και εσωτερικές μετεγγραφές άνεργων επαγγελματιών: έως 15/2/2021, ώρα 23:59.59

•Εσωτερικές μετεγγραφές ερασιτεχνών & επαγγελματιών: έως 1/2/2021, ώρα 23:59.59

•Σημειώνεται ότι για να εγκριθεί αίτημα ΠΑΕ θα πρέπει να είναι επικαιροποιημένα και σε ισχύ την ημέρα υποβολής του αιτήματος,

όλα τα προ απαιτούμενα πρωτότυπα έγγραφα για τη διενέργεια κινήσεων (φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα,

βεβαιώσεις περί μη οφειλών σε ΕΠΟ, Λιγκών, ΠΣΑΠ και δήλωση υπευθύνου περί μη οφειλής χρεών σε ποδοσφαιριστές/προπονητές).

ΠΑΕ SUPER LEAGUE 2

•Διεθνείς μετεγγραφές/δανεισμοί: έως 1/2/2021 ώρα 23:59.59

•Διεθνείς μετεγγραφές άνεργων επαγγελματιών: έως 15/2/2021, ώρα 23:59.59

•Εσωτερικές μετεγγραφές άνεργων επαγγελματιών: έως 15/3/2021, ώρα 23:59.59

•Εσωτερικές μετεγγραφές ερασιτεχνών & επαγγελματιών: έως 26/2/202, ώρα 23:59.59

•Σημειώνεται ότι για να εγκριθεί αίτημα ΠΑΕ θα πρέπει να είναι επικαιροποιημένα και σε ισχύ την ημέρα υποβολής του αιτήματος,

όλα τα προ απαιτούμενα πρωτότυπα έγγραφα για τη διενέργεια κινήσεων (φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα,

βεβαιώσεις περί μη οφειλών σε ΕΠΟ, Λιγκών, ΠΣΑΠ και δήλωση υπευθύνου περί μη οφειλής χρεών σε ποδοσφαιριστές/προπονητές).

ΠΑΕ FOOTBALL LEAGUE

•Διεθνείς μετεγγραφές/δανεισμοί: έως 1/2/2021 ώρα 23:59.59

•Διεθνείς μετεγγραφές άνεργων επαγγελματιών: έως 15/2/2021, ώρα 23:59.59

•Εσωτερικές μετεγγραφές άνεργων επαγγελματιών: έως 31/3/2021, ώρα 23:59.59

•Εσωτερικές μετεγγραφές ερασιτεχνών & επαγγελματιών: έως 31/3/202, ώρα 23:59.59

•Μετεγγραφές ορισμένου χρόνου (πρώην υποσχετικές): έως 31/3/2021, ώρα 23:59.59

•Σημειώνεται ότι για να εγκριθεί αίτημα ΠΑΕ θα πρέπει να είναι επικαιροποιημένα και σε ισχύ την ημέρα υποβολής του αιτήματος,

όλα τα προ απαιτούμενα πρωτότυπα έγγραφα για τη διενέργεια κινήσεων (φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα,

βεβαιώσεις περί μη οφειλών σε ΕΠΟ, Λιγκών, ΠΣΑΠ και δήλωση υπευθύνου περί μη οφειλής χρεών σε ποδοσφαιριστές/προπονητές).

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

•Διεθνείς μετεγγραφές ερασιτεχνών: έως 1/2/2021 ώρα 23:30

•Εσωτερικές μετεγγραφές ερασιτεχνών: έως 31/3/2021, ώρα 23:59.59

•Επανεγγραφές ερασιτεχνών: έως 31/3/2021, ώρα 23:59.59

•Πρώτες εγγραφές ενηλίκων ερασιτεχνών: έως 30/4/2021, ώρα 23:59.59

•Μετεγγραφές ορισμένου χρόνου (πρώην υποσχετικές): έως 31/3/2021, ώρα 23:59.59

Πηγή:  patragoal.gr