Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2021

ΠΕΠΠΕ: «Οι δομές λειτουργίας των «σχολών» της ΕΠΟ δεν δικαιολογούν τον όρο σχολές»


Την εξής ανακοίνωση εξέδωσε η Πανελλήνια Ένωση Προπονητών Ποδοσφαίρου Πανεπιστημιακής Ελλάδας.

Αναλυτικά
Απάντηση Ευρωβουλής μετά από σχετική ερώτηση, του ευρωβουλευτή του ΚΚΕ Λευτέρη Νικολάου-Αλαβάνος, για τα επαγγελματικά μας δικαιώματα
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την 03/02/2021 απάντησε σχετικά ότι: «ενώ δεν φαίνεται να είναι δυσανάλογη και αντίθετη με το Ευρωπαϊκό δίκαιο η απόκτηση ειδικών πιστοποιήσεων μέσω ειδικών προγραμμάτων για την πρόσβαση στο επάγγελμα του προπονητή ποδόσφαιρου ή συγκεκριμένων επαγγελματικών δραστηριοτήτων, ξεκαθαρίζεται ότι τα κράτη μέλη αποφασίζουν για το πως θα κατοχυρωθεί νομοθετικά ένα επάγγελμα καθώς και για το επίπεδο και το είδος της κατάρτισης που απαιτείται εντός των ορίων Δικαίου της Ένωσης και ιδίως λαμβάνοντας υπ’ όψιν την Αρχή της Αναλογικότητας».
Για μια ακόμη φορά γίνεται σαφές ότι η UEFA αδυνατεί να επέμβει στο επάγγελμα του προπονητή ποδοσφαίρου εντός της χώρας μας, η οποία χώρα αυτονόητα έχει την αποκλειστική ευθύνη νομοθετικών κατοχυρώσεων βάση Ευρωπαϊκών Αρχών. Αυτό φρόντισε να το διασαφηνίσει η ίδια η UEFA, αλλά συνεχίζει να μην το εφαρμόζει η ΕΠΟ, στο άρθρο 3 παρ. 4 της προπονητικής σύμβασης UEFA-ΕΠΟ του 2020, μετά από επιστολή διαμαρτυρίας της ΠΕΠΠΠΕ το Σεπτέμβριο του 2019.
Διευκρινίζουμε όμως ότι οι δομές λειτουργίας των «σχολών» της ΕΠΟ δεν δικαιολογούν τον όρο σχολές, είναι αδιαβάθμητες, ιδιωτικές, προκλητικά ταχύρρυθμες και χωρίς καμιά σχέση με αρμοδίους φορείς (Υπουργείο Παιδείας, Πανεπιστήμια, ΚΔΒΜ κ.λπ) που θα μπορούσαν έστω στο ελάχιστο να κατοχυρώσουν επαγγελματικά δικαιώματα τα οποία αποδίδονται ήδη από Κρατική Αρχή και μέσω Ακαδημαϊκών τίτλων και εξειδίκευσης.

Κατά συνέπεια δεν κατοχυρώνουν οι εν λόγω «σχολές» ειδικές πιστοποιήσεις ώστε να αποδώσουν επαγγελματικά δικαιώματα εφάμιλλα Ανώτατων Ακαδημαϊκών τίτλων. Κάθε προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση αντιστρατηγεί Συνταγματικές διατάξεις, έρχεται σε σύγκρουση με το Ευρωπαϊκό και Εθνικό επίπεδο επαγγελματικών προσόντων και φυσικά με την Αρχή της Αναλογικότητας που επικαλείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία Αρχή εκτός από την οριοθέτηση δράσεων σε επίπεδο Ε.Ε., εξασφαλίζει και σε εθνικό επίπεδο την μη ύπαρξη περιορισμών σχετικά με επαγγελματικές ελευθερίες, την εκμηδένιση δυσαναλόγων σχέσεων εν προκειμένω προπονητικών προσόντων για την επίτευξη ενός σκοπού, και φυσικά την προώθηση ενός κράτους δικαίου. Η δυσανάλογη αυτή σχέση όσον αφορά την κατοχύρωση επαγγελματικών προσόντων και δικαιωμάτων μεταξύ «σχολών» ΕΠΟ και ειδικοτήτων ΣΕΦΑΑ/ΤΕΦΑΑ ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής, είναι προκλητικά ευδιάκριτη σε κάθε μορφή σύγκρισης και αποτελεί επικίνδυνη ανοχή ειδικά σε θέματα έλλειψης παιδαγωγικής επάρκειας στην προπόνηση ανηλίκων, ενάντια σε Εθνικές και Ευρωπαϊκές διατάξεις και οδηγίες τις οποίες επανειλημμένως έχουμε κάνει γνωστές. Είναι επιτακτική η ανάγκη αναβάθμισης των επιμορφώσεων προπονητών της ΕΠΟ και η εφαρμογή του νόμου διασφαλίζοντας την ελεύθερη πρόσβαση μας στην αγορά εργασίας σύμφωνα με το Εθνικό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων, του τίτλου μας και όχι συγκρινόμενους με εμπειρικούς προπονητές αδιαβάθμητων επιμορφώσεων ημερών της ΕΠΟ.

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Π.Ε.Π.Π.Π.Ε.

Πηγή:  soccerlive.gr