Δευτέρα 10 Αυγούστου 2020

Λειτουργία σχολής National C Futsal

 

Από τις 14 ως τις 20 Σεπτεμβρίου θα λειτουργήσει η σχολή NATIONAL C FUTSAL στην Αθήνα και ζητούνται απαιτούμενα δικαιολογητικά Λειτουργία σχολής NATIONAL C FUTSAL στην Αθήνα 14-20.09.2020 (Πληροφορίες στην ΠΕΠΣΣ). Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη σχολή NATIONAL C FUTSAL 

1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου στην ΠΕΠΣΣ 

2. Βεβαίωση ΕΠΟ ή ΕΠΣ ότι υπήρξε ποδοσφαιριστής 

3. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, όχι παλαιότερο των τριών (3) μηνών 

4. Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής, ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος, όχι παλαιότερο των τριών (3) μηνών 

5. Ιατρική βεβαίωση περί υγείας από παθολόγο και καρδιολόγο, όχι παλαιότερο των δύο (2) μηνών 

6. Δήλωση παραίτησης από ενδεχόμενες αξιώσεις 

7. Πιστοποιητικό Σπουδών θεωρημένο. Απολυτήριο Γ΄ Λυκείου τουλάχιστον 

8. Σύντομο βιογραφικό 

9. Θεωρημένη και υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση πράξης συναίνεσης (εφόσον δεν έχει αποσταλεί)

Πηγή:  5x5hellas.gr