Κυριακή 3 Μαρτίου 2019

Τρεις ομάδες προκρίνονται από τον 3ο όμιλο της Γ΄ ΕΣΚΑΣΕ


Ανακοινώθηκαν από την ΕΣΚΑΣΕ οι ομάδες που θα προκριθούν στην επόμενη φάση σύμφωνα με τη συμπληρωματική προκήρυξη. Από τον 3ο Όμιλο που λαμβάνουν μέρος η Π.Α.Κ. και ο Άτλας την πρόκριση θα πάρουν οι τρεις πρώτοι.

Αναλυτικά:
Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε τρεις φάσεις:
1η φάση: Οι ομάδες χωρίζονται σε (3) ομίλους. Σε κάθε όμιλο θα διεξαχθούν διπλοί αγώνες μεταξύ των ομάδων και στην 2η φάση προκρίνονται από την 1η φάση δέκα (10) ομάδες ως ακολούθως:
Α. Από τον 1ο όμιλο προκρίνονται οι ομάδες που θα καταλάβουν την 1η , 2η και 3η θέση της βαθμολογίας . ( σύνολο ομάδων 3)
Β. Από τον 2ο όμιλο προκρίνονται οι ομάδες που θα καταλάβουν την 1η , 2η , 3η και 4η θέση της βαθμολογίας . ( σύνολο ομάδων 4)
Γ. Από τον 3ο όμιλο προκρίνονται οι ομάδες που θα καταλάβουν την 1η , 2η και 3η θέση της βαθμολογίας 9(σύνολο ομάδων 3)

2η φάση: Οι (10) ομάδες θα χωριστούν σε δύο ομίλους των 5 ομάδων ο καθένας με γεωγραφικά κριτήρια. Σε κάθε όμιλο θα διεξαχθούν μονοί αγώνες σε έναν γύρο και κάθε σωματείο θα αγωνιστεί δύο φορές εντός και δύο φορές εκτός έδρας. Η σειρά
των αγώνων θα καθοριστεί με κλήρωση.

3η φάση: Από την 2η φάση οι δύο πρώτες ομάδες της βαθμολογίας σε κάθε όμιλο θα αγωνιστούν μεταξύ τους σε ένα αγώνα
και ουδέτερο γήπεδο για την ανάδειξη της πρωταθλήτριας ομάδες και για τις θέσεις 1-2.
Οι δύο δεύτερες της βαθμολογίας σε κάθε όμιλο θα αγωνιστούν μεταξύ τους σε έναν αγώνα και ουδέτερο γήπεδο για τις
θέσεις 3-4. Οι δύο τρίτες ομάδες της βαθμολογίας σε κάθε όμιλο θα αγωνιστούν μεταξύ τους σε ένα αγώνα και ουδέτερο
γήπεδο για τις θέσεις 5-6.
Οι ομάδες από την 3η φάση θα καταλάβουν συνολικά τις θέσεις 1η έως 6η της τελικής βαθμολογίας. Όσες δεν ανέλθουν στην
ΑΝΔΡΩΝ Β θα είναι επιλαχούσες.
Α: Άνοδος στην Β! κατηγορία ανδρών

Στην Β κατηγορία Ανδρών ανέρχονται (3) ή ( 2) ομάδες ως ακολούθως:
Εάν από την Γ εθνική δεν υποβιβαστεί καμία ομάδα της ΕΣΚΑΣΕ ή υποβιβαστούν μία (1) ή δύο (2) ομάδες τότε από την ΑΝΔΡΩΝ Γ ! ανέρχονται στην ΑΝΔΡΩΝ Β τρείς   (3) ομάδες .
Εάν από την Γ εθνική υποβιβαστούν (3) ή (4) ομάδες της ΕΣΚΑΣΕ τότε από την ΑΝΔΡΩΝ Γ ανέρχονται στην ΑΝΔΡΩΝ Β δύο (2) ομάδες .
Β: Υποβιβασμός
Δεν υποβιβάζεται καμία ομάδα από την ΑΝΔΡΩΝ Γ !