Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2019

Νέα γήπεδα στο Μεγάλο Χωριό και στο Στένωμα


Την αίτησή του υπέβαλε ο Δήμος Καρπενησίου, για την  χρηματοδότησή του στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: «Κατασκευήεπισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων» με στόχο την κατασκευή γηπέδου 5*5 στο Μεγάλο Χωριό, καθώς και την ολοκλήρωση γηπέδου μπάσκετ στο Στένωμα. Αναλυτικότερα, το Υπουργείο Εσωτερικών με πρόσκλησή του  κάλεσε τους Δήμους της χώρας για την υποβολή προτάσεων προκειμένου να ενταχθούν στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» που αφορά στην «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων» με στόχο τη βελτίωση των εν λόγω υποδομών και την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα του ερασιτεχνικού και μαζικού αθλητισμού. Κάθε Δικαιούχος έχει δικαίωμα μόνο μίας Αίτησης με το συνολικό ανώτατο ποσό χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα να ανέρχεται σε 600.000,00 €. Κάθε Αίτηση μπορεί να περιλαμβάνει έως δύο (2) κύρια υποέργα, με ελάχιστο προϋπολογισμό κύριου υποέργου τα 30.000,00 €.
Επιλέξιμες δαπάνες είναι κάθε είδους δαπάνη που αφορά στην κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων και την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα του ερασιτεχνικού και μαζικού αθλητισμού.
Το Δ.Σ. του Δήμου Καρπενησίου καλείται να εγκρίνει την μελέτη του έργου «Κατασκευή γηπέδου 5*5 στο Μεγάλο Χωριό και Ολοκλήρωση γηπέδου μπάσκετ στο Στένωμα» που εκπονείται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καρπενησίου.

Πηγή: evrytanikospalmos.gr