Τετάρτη 30 Αυγούστου 2017

Σε επιτροπή της ΕΠΟ ο Γιώργος Παπαντζίμας


Η εκτελεστική επιτροπή της ΕΠΟ συγκρότησε τις διαρκείς επιτροπές, όπως αυτές προβλέπονται από το καταστατικό. Ο Πρόεδρος της ΕΠΣ Ευρυτανίας συμμετέχει ως μέλος της τεχνικής επιτροπής. Τα υπόλοιπα μέλη είναι οι: Δανιήλ, Κυρζόπουλος, Πανίδης και Τρομπούκης. Πρόεδρος της είναι ο κ. Παπαχρήστος και αναπληρωτής ο κ. Βρακάς.