Παρασκευή 9 Ιουνίου 2017

Τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης της ΕΠΣ Ευρυτανίας


Στις 26 Ιουνίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 στα γραφεία της ΕΠΣ Ευρυτανίας θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων των σωματείων-μελών της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ευρυτανίας με τα εξής θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Η Γενική Συνέλευση έχει συγκληθεί και συσταθεί ομόφωνα με το καταστατικό της ΕΠΣ Ευρυτανίας
2. Επικύρωση των πρακτικών της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης
3. Επικύρωση πληρεξούσιων αντιπροσώπων και έλεγχος απαρτίας παρισταμένων μελών
4. Εκλογή Γραμματέως για την τήρηση των πρακτικών
5. Έγκριση οικονομικού απολογισμού από 1-1-2016 έως 31-12-2016
6. Έγκριση οικονομικού προϋπολογισμού έτους 2018
7. Έγκριση διοικητικού απολογισμού από 1-1-2016 έως 31-12-2016
8. Οικονομικές εκκρεμότητες ομάδων
9. Πρόσληψη προπονητών μικτών ομάδων
10. Ορισμός ημερομηνίας κλήρωσης πρωταθλήματος Α΄ τοπικής κατηγορίας και κυπέλλου περιόδου 2017-2018
11. Διαιτησία(πρόοδος)
12. Πιστοποίηση προπονητών πρωταθλήματος και κυπέλλου περιόδου 2017-2018

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Τακτική Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στον ίδιο χώρο, την ίδια ημερομηνία και ώρα 19:00.