Τρίτη 3 Μαρτίου 2015

Στα μητρώα της ΕΟΠΕ και επίσημα η Π.Α.Κ.


Η Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης Ελλάδας ανακοίνωσε τα 360 σωματεία, που έχουν δικαίωμα ψήφου στην επερχόμενη Γ.Σ.
Μεταξύ αυτών είναι και η Πανευρυτανική Ακαδημία Καλαθοσφαίρισης με αριθμό μητρώου 1158, ενώ δεν βρίσκεται ο «νεοσύστατος» Γ.Σ. Άτλας, ο οποίος μπήκε στα μητρώα της ομοσπονδίας μόλις το 2014. Προχώρησε επίσης σε  πρόσκληση των αντιπροσώπων των μελών-σωματείων της σε Γενική Συνέλευση στις 20 Μαρτίου στο Αμφιθέατρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής με θέματα οικονομικού και διοικητικού χαρακτήρα, θέματα τροποποιήσεων στους κανονισμούς του αθλήματος αλλά και διάφορους άλλους προβληματισμούς που μπορεί να προκύψουν στη πορεία από τους αντιπροσώπους των Σωματείων.

Τα αναλυτικά θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:
1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης
2. Παρουσίαση και Έγκριση Διοικητικού Απολογισμού από 01.01.2014 έως 31.12.2014
3. Παρουσίαση & Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού από 01.01.2014 έως 31.12.2014
4. Ανακοίνωση Εκθέσεως Εξελεγκτικής Επιτροπής
5. Απαλλαγή μελών Δ.Σ. για τον Διοικητικό και Οικονομικό Απολογισμό έτους 2014
6. Ισολογισμός - αποτελέσματα Χρήσης 2014
7. Προϋπολογισμός Χρήσης 2015
8. Τροποποίηση Κανονισμών ΕΟΠΕ (Κανονισμός Οργάνωσης Υπηρεσιών, Γενικός Κανονισμός Οργάνωσης & Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων, Πειθαρχικό Δίκαιο, Κανονισμός Διαιτησίας, Κανονισμός Εγγραφών - Μετεγγραφών Ερασιτεχνών Αθλητών –Αθλητριών, Κανονισμός Προμηθειών, Κανονισμός Λειτουργίας Εθνικών Ομάδων & Περιφερειακής Ανάπτυξης, Γενικός Κανονισμός Οργάνωσης & Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων αγωνιστικών εκδηλώσεων Beach Volley)
9. Διάφορα θέματα.