Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2015

Τα δικαιολογητικά των σωματείων για τις επιχορηγήσεις


Κοινοποιήθηκαν στις ενώσεις οι ενέργειες, που θα πρέπει να προβούν τα σωματεία για να καταστεί δυνατή η εκταμίευση έκτακτων επιχορηγήσεων από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
Τα σωματεία θα πρέπει να προβούν στις εξής δυο ενέργειες: 1) Υποβολή ειδικού απολογισμού επιχορήγησης για τα έτη, για τα οποία δεν έχει υποβληθεί από το 2004 έως το 2014 στα:  ΥΠ.ΠΟ.Α. Γ. Διεύθυνση Εποπτευομένων Φορέων Δημοσιονομικών αναλύσεων και αναφορών. Η υποβολή θα γίνει με διαβιβαστικό, στο οποίο θα μπαίνει σφραγίδα πρωτοκόλλου από το ΥΠ.ΠΟ.Α.
2) Κοινοποίηση του συγκεκριμένου πρωτοκόλλου στην ομοσπονδία  μέσω της οποίας πρόκειται να λάβουν την επιχορήγηση.
Η κατάθεση των εν λόγω δικαιολογητικών αφορά μόνο για την επιχορήγηση ποσού άνω των 3.000 ευρώ, ενώ για την επιχορήγηση ποσού μέχρι 3.000 ευρώ ισχύει η κατάθεση στην αρμόδια ομοσπονδία υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 51 παρ.7 Ν. 2726/1999.

Το αναλυτικό έγγραφο: http://www.httf.gr/images/SCAN_20150203_151638074.pdf