Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου 2014

Προσωρινή άδεια υπό προϋποθέσεις σε Φραγκίστα & Κερασοχώρι


Η επιτροπή ελέγχου καταλληλότητας των γηπέδων της Ευρυτανίας αποφάσισε να χορηγήσει προσωρινή άδεια καταλληλότητας μέχρι τις 30 Ιουνίου στα γήπεδα της Φραγκίστας και του Κερασοχωρίου.
Η εισήγηση της επιτροπής  κοινοποιήθηκε στην Αποκεντρωμένης Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδος και αναμένεται τις επόμενες ημέρες να επικυρωθεί ώστε να τα γήπεδα να πάρουν την προσωρινή άδεια.
Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά την έκθεση τις επιτροπής, καθώς και τις προϋποθέσεις που βάζει στον διαιτητή και τον παρατηρητή του αγώνα πριν την έναρξη του παιχνιδιού. Άγνωστο παραμένει εάν θα γίνει αίτημα από το Ραπτόπουλο για επανέλεγχο του γηπέδου.

Για το γήπεδο του Κερασοχωρίου το έγγραφο της επιτροπής αναφέρει τα ακόλουθα:

Αποτελούντες την Επιτροπή Ελέγχου Καταλληλότητας Αγωνιστικών Χώρων & Αθλητικών Εγκαταστάσεων Νομού Ευρυτανίας σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 856/101244/10-60-2013 Απόφαση Ανασυγκρότησης της Επιτροπής Ελέγχου Αθλητικών Εγκαταστάσεων Απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδος έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 56 Α του Ν.2725/1999, του άρθρου 8 του Ν.3207/2007 και της ΚΥΡΑ 46596/1793/2004 μεταβήκαμε για επανέλεγχο στην προαναφερόμενη αθλητική εγκατάσταση και διαπιστώσαμε τα παρακάτω:
1. Δεν υφίσταται οικοδομική άδεια για το κτίριο των αποδυτηρίων. 
2. Δεν υφίσταται πιστοποιητικό πυρασφάλειας για τα αποδυτήρια. 
3. Οι πλαϊνές αποστάσεις μεταξύ του αγωνιστικού χώρου και της περίφραξης απέχουν λιγότερο από 3 μέτρα. 
4. Υφίσταται περίφραξη από συρματόπλεγμα ύψους 1.60 μ και όχι ενισχυμένο μεταλλικό πλέγμα ύψους 1.80 μ. για να αποτραπεί η δυνατότητα αναρρίχησης φιλάθλων στον αγωνιστικό χώρο. 
5. Η εγκατάσταση είναι αφύλακτη εξωτερικά στις τρεις πλευρές το κεκλιμένο ανάγλυφο του εδάφους (πλάγια) λειτουργεί ως φυσική κερκίδα, με κίνδυνο εκτόξευσης αντικειμένων εντός του αγωνιστικού χώρου σε περίπτωση επεισοδίων βίας. 
6. Η κερκίδα είναι υπερυψωμένη κατά 1.50 μ. σε σχέση με τον αγωνιστικό χώρο και δεν διαθέτει προστατευτικό κιγκλίδωμα επίσης δεν υφίσταται διαχωριστικό πλέγμα 2.50 μ. στις κερκίδες για τον διαχωρισμό των φιλάθλων της φιλοξενούμενης από την γηπεδούχο ομάδα. 
7. Δεν υφίστανται χώροι και μέτρα παροχής πρώτων βοηθειών πλην του φορητού κουτιού πρώτων βοηθειών το οποίο είναι ανεπαρκώς επανδρωμένο με το απαιτούμενα ιατροφαρμακευτικό υλικό
Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη:
1. Την τροποποίηση της υπ. Αριθμό 46596/22-11-2004 (ΦΕΚ Β΄1793/6-12-2004) Κ.Υ.Α. που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄3317/27-12-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΓΔΓ-ΨΩ5).
2. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει ιστορικό με περιστατικά βίας στην εγκατάσταση.
3. Το γεγονός ότι δεν διεξάγονται αγώνες Γ΄ Εθνικής κατηγορίας (δεδομένου ότι η Δ΄ Εθνική καταργήθηκε) αλλά αγώνες Α΄ και Β΄ Τοπικής κατηγορίας στην εγκατάσταση.
4. Το Κέντρο Υγείας Δυτικής Φραγκίστας απέχει 10 χλμ περίπου από την εγκατάστυση.
5. Το μέλος της Επιτροπής κ. Κιούσης Παναγιώτης εισηγείται να μην χορηγηθεί προσωρινή άδεια λειτουργίας κατόπιν των ανωτέρω ελλείψεων.

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ
Κατά πλειοψηφία να χορηγηθεί προσωρινή άδεια λειτουργίας έως τις 30 Ιουνίου 2014 στο Γήπεδο Ποδοσφαίρου Κεροασοχωρίου με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:
1. Ο ιατρός της γηπεδούχου ομάδος θα φέρει κατά την διεξαγωγή των αγώνων φορητό κουτί πρώτων βοηθειών, επανδρωμένο σύμφωνα με τα απαιτούμενα στο άρθρο 7 της Κ.Υ.Α. 465969/22-11-2004(ΦΕΚ Β΄ 1793/6-12-2014)
2. Θα μετατοπισθούν οι πλάγιες γραμμές ώστε να απέχουν τουλάχιστον 3,0 μ. από την περίφραξη
3. Οι πλευρές της περίφραξης όπισθεν των εστιών των τερμάτων θα σημανθούν με ταινία επικίνδυνων σημείων κόκκινου χρώματος με εναλλαγή άσπρου ανά 50 εκατοστά καθ΄ ύψος και οι μεταλλικές γωνίες στήριξης αυτής θα επενδυθούν με κατάλληλο ελαστικό υλικό για προστασία των αθλούμενων σε περίπτωση πρόσκρουσης επ΄ αυτών
Η εφαρμογή των ανωτέρω όρων και προϋποθέσεων θα γίνεται εποπτεία του εκάστοτε Διαιτητή και Παρατηρητή αγώνα της Ε.Π.Σ. Ευρυτανίας.
Το παρόν πρακτικό συντάθηκε και υπογράφηκε στις 5/2/2014.

 Η επιτροπή
1. Βονόρτας Παναγιώτης
2. Τσάκνης Ρίζος
3. Κιούσης Παναγιώτης
4. Ζιάκας Κωνσταντίνος
5. Φεγγούλη Βασιλική
6. Κατσαδούρος Κωνσταντίνος

Για το γήπεδο της Φραγκίστας το έγγραφο της επιτροπής αναφέρει τα ακόλουθα:

Αποτελούντες την Επιτροπή Ελέγχου Καταλληλότητας Αγωνιστικών Χώρων & Αθλητικών Εγκαταστάσεων Νομού Ευρυτανίας σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 856/101244/10-60-2013 Απόφαση Ανασυγκρότησης της Επιτροπής Ελέγχου Αθλητικών Εγκαταστάσεων Απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδος έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 56 Α του Ν.2725/1999, του άρθρου 8 του Ν.3207/2007 και της ΚΥΡΑ 46596/1793/2004 μεταβήκαμε για επανέλεγχο στην προαναφερόμενη αθλητική εγκατάσταση και διαπιστώσαμε τα παρακάτω:
1. Δεν υφίσταται οικοδομική άδεια για το κτίριο των αποδυτηρίων.
2. Δεν υφίσταται πιστοποιητικό πυρασφάλειας για τα αποδυτήρια.
3. Οι πλαϊνές αποστάσεις μεταξύ του αγωνιστικού χώρου και της περίφραξης απέχουν λιγότερο από 3 μέτρα, υπάρχουν λοξές αντηρίδες στην περίφραξη εσωτερικά και περιορισμένη κάλυψη από χόρτα εντός του αγωνιστικού χώρου.
4. Υφίσταται περίφραξη από συρματόπλεγμα ύψους 1.60 μ και όχι ενισχυμένο μεταλλικό πλέγμα ύψους 1.80 μ. για να αποτραπεί η δυνατότητα αναρρίχησης φιλάθλων στον αγωνιστικό χώρο.
5. Η εγκατάσταση είναι αφύλακτη εξωτερικά στις δυο πλευρές με κίνδυνο εκτόξευσης αντικειμένων εντός του αγωνιστικού χώρου σε περίπτωση επεισοδίων βίας.
6. Δεν υφίσταται διαχωριστικό πλέγμα 2.50 μ. στις κερκίδες για τον διαχωρισμό των φιλάθλων της φιλοξενούμενης από την γηπεδούχο ομάδα.
7. Δεν υπάρχουν αποχωρητήρια, νιπτήρες, καταιονιστήρες εντός των αποδυτηρίων τα οποία δεν έχουν επαρκείς διαστάσεις και χρειάζονται ανακαίνιση.
8. Δεν υφίστανται χώροι και μέτρα παροχής πρώτων βοηθειών πλην του φορητού κουτιού πρώτων βοηθειών το οποίο είναι ανεπαρκώς επανδρωμένο με το απαιτούμενα ιατροφαρμακευτικό υλικό
Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη:
1. Την τροποποίηση της υπ. Αριθμό 46596/22-11-2004 (ΦΕΚ Β΄1793/6-12-2004) Κ.Υ.Α. που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄3317/27-12-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΓΔΓ-ΨΩ5).
2.Το γεγονός ότι δεν υπάρχει ιστορικό με περιστατικά βίας στην εγκατάσταση.
3. Το γεγονός ότι δεν διεξάγονται αγώνες Γ΄ Εθνικής κατηγορίας (δεδομένου ότι η Δ΄ Εθνική καταργήθηκε) αλλά αγώνες Α΄ και Β΄ Τοπικής κατηγορίας στην εγκατάσταση.
4. Το Κέντρο Υγείας Δυτικής Φραγκίστας βρίσκεται δίπλα στην εγκατάσταση.
5. Το μέλος της Επιτροπής κ. Κιούσης Παναγιώτης εισηγείται να μην χορηγηθεί προσωρινή άδεια λειτουργίας κατόπιν των ανωτέρω ελλείψεων.

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ
Κατά πλειοψηφία να χορηγηθεί προσωρινή άδεια λειτουργίας έως τις 30 Ιουνίου 2014 στο Γήπεδο Ποδοσφαίρου Δυτικής Φραγκίστας με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:
1. Ο ιατρός της γηπεδούχου ομάδος θα φέρει κατά την διεξαγωγή των αγώνων φορητό κουτί πρώτων βοηθειών, επανδρωμένο σύμφωνα με τα απαιτούμενα στο άρθρο 7 της Κ.Υ.Α. 465969/22-11-2004(ΦΕΚ Β΄ 1793/6-12-2014)
2. Θα μετατοπισθούν οι πλάγιες γραμμές ώστε να απέχουν τουλάχιστον 3,0 μ. από την πλευρά του τοίχου των αποδυτηρίων και την περίφραξη και να εξασφαλίζετε για κάθε πλάγια γραμμή απόσταση 22.50 μ. τουλάχιστον από το κέντρο της εστίας του τέρματος.
3. Θα αποψιλωθούν τα χόρτα από τον αγωνιστικό χώρο.
4. Οι πλευρές της περίφραξης όπισθεν των εστιών των τερμάτων θα σημανθούν με ταινία επικίνδυνων σημείων κόκκινου χρώματος με εναλλαγή άσπρου ανά 50 εκατοστά καθ΄ ύψος και οι μεταλλικές γωνίες στήριξης αυτής (κατακόρυφες & λοξές περιμετρικά) θα επενδυθούν με κατάλληλο ελαστικό υλικό για προστασία των αθλούμενων σε περίπτωση πρόσκρουσης επ΄ αυτών
5. Η δοκός από σκυρόδεμα που στηρίζεται η περίφραξη κατά μήκος της βόρειας πλευράς του αγωνιστικού χώρου θα επενδυθεί με κατάλληλο ελαστικό υλικό για την προστασία των αθλούμενων σε περίπτωση πρόσκρουσης επ΄ αυτής.
Η εφαρμογή των ανωτέρω όρων και προϋποθέσεων θα γίνεται εποπτεία του εκάστοτε Διαιτητή και Παρατηρητή αγώνα της Ε.Π.Σ. Ευρυτανίας.
Το παρόν πρακτικό συντάθηκε και υπογράφηκε στις 5/2/2014.

 Η επιτροπή
1. Βονόρτας Παναγιώτης
2. Τσάκνης Ρίζος
3. Κιούσης Παναγιώτης
4. Ζιάκας Κωνσταντίνος
5. Φεγγούλη Βασιλική
6. Κατσαδούρος Κωνσταντίνος