Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2013

Ενημέρωσε τα σωματεία η ΕΠΣ Ευρυτανίας για τις ιατρικές εξετάσεις


Η ΕΠΣ Ευρυτανίας με έγγραφο που απέστειλε στα σωματεία της δύναμης της ενημέρωσε τις ομάδες για τις εξετάσεις, που θα πρέπει να προβούν οι ποδοσφαιριστές τους.
Η απόφαση πάρθηκε από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία στις 12 Σεπτεμβρίου και κοινοποιήθηκε εγγράφως από την ΕΠΣΕ σε όλες τις ομάδες. Οι ποδοσφαιριστές θα πρέπει να μεριμνήσουν και να εξετάζονται κάθε χρόνο υποχρεωτικά με δική τους αποκλειστική αρμοδιότητα από αρκετούς γιατρούς. Οι ομάδες θα πρέπει υποχρεωτικά να συμμορφωθούν με την απόφαση της ΕΠΟ.

Η ανακοίνωση της ΕΠΟ προς τις Ενώσεις:

Θέμα: «Ορισμός Ιατρικών Εξετάσεων Ποδοσφαιριστών/Άρθρο18 παρ.2β ΚΑΠ Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων»

Κύριε Πρόεδρε,
Το Διοικητικό συμβούλιο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας αποφάσισε στην συνεδρίαση της Τετάρτης 11 Σεπτεμβρίου 2013 συζήτησε το ως άνω θέμα, με βάση την σχετική εξουσιοδότηση του Άρθρου 18 παρ.2β του ΚΑΠ και αποφάσισε να καθορίσει τις παρακάτω εξετάσεις: Υπέρηχο καρδιάς, Ηλεκτροκαρδιογράφημα, Γενική αίματος, Ουρία, Ζάχαρο, Κρεατινίνη, Κάλιο και Νάτριο.
Οι εξετάσεις είναι υποχρεωτικές και θα διεξάγονται κάθε χρόνο με την αποκλειστική αρμοδιότητα κάθε ποδοσφαιριστή.Οι ποδοσφαιριστές θα καταχωρούνται στην κατάσταση υγείας, που θα καταθέτει εγγράφως και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, το σωματείο στη διοργανώτρια, με την αποκλειστική ευθύνη του υπογράφοντος την κατάσταση ιατρού. Οι ειδικότητες των γιατρών, που μπορούν να υπογραφούν την Κατάσταση Υγείας, αναφέρονται στο Άρθρο 18 παρ.1γ του ΚΑΠ.

Με εκτίμηση

     Ο Πρόεδρος                                                                          Ο εκτελεστικός Γραμματέας
   Γεώργιος Σαρρής                                                                     Παυσανίας Παπανικολάου