Κυριακή 13 Ιανουαρίου 2013

Η έκτακτη γενική συνέλευση της ΕΠΟ


Ολοκληρώθηκε η έκτακτη γενική συνέλευση των Ενώσεων μελών της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, η οποία πραγματοποιήθηκε στο μέγαρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής το Σάββατο 12/1 και ώρα 10. Οι 56 αντιπρόσωποι των Ε.Π.Σ. μελών της ΕΠΟ αποφάσισαν, μετά τη διεξαγωγή των σχετικών ψηφοφοριών, ως εξής:

1.Άρση αναγνώρισης του μέλους της ΕΠΟ που φέρει την επωνυμία «Πανελλήνια Ένωση Σωματείων Άμμου»
Ναι: 44
Όχι: 8
Παρών: 4

2.Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού εκπροσώπου Ε.Π.Ο. σε Ε.Ο.Ε.
Έγκυρα: 37
Λευκά: 8
Άκυρα: 11 

Υπέρ της εκλογής του κ. Σοφοκλή Πιλάβιου ως τακτικού εκπροσώπου της Ε.Π.Ο. στην Ε.Ο.Ε. ψήσισαν 36 αντιπρόσωποι Ε.Π.Σ. και υπέρ της εκλογής του κ. Ευάγγελου Μαζαράκη ως αναπληρωματικού εκπροσώπου της Ε.Π.Ο. στην Ε.Ο.Ε. ψήφισαν 32 αντιπρόσωποι Ε.Π.Σ.

Πηγή: www.epo.gr