Τετάρτη 10 Ιουλίου 2024

Ξεκινά η διαδικασία επιστροφής εξόδων διαιτητών-κριτών για αγώνες του αναπτυξιακού


Η ΕΟΚ ενημερώνει τα σωματεία ότι από την Δευτέρα 15/07/2024 ξεκινά η διαδικασία επιστροφής εξόδων διαιτητών-κριτών για τους αγώνες του αναπτυξιακού, για όλους τους αγώνες από 01/01/2024 ως και 30/06/2024.

Τα στοιχεία που θα υποβληθούν, θα διασταυρωθούν έως τις 15/09/2024 με τις αντίστοιχες καταστάσεις που υποβάλλουν οι κατά τόπους ενώσεις και είναι τα εξής:

** Στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου

** Στοιχεία υπεύθυνου επικοινωνίας σωματείου

** Αριθμός αγώνων αναπτυξιακού από 01/01/2024 έως και 30/06/2024 για τους οποίους απαιτείται επιστροφή.

** Συνολικό ποσό που δαπανήθηκε για διαιτητές-κριτές σε αγώνες αναπτυξιακού από 01/01/2024 έως και 30/06/2024.

Τα ποσά θα καταβληθούν στους καταχωρημένους τραπεζικούς λογαριασμούς των σωματείων απευθείας το δεκαήμερο από 20/9/2024 μέχρι 30/09/2024.

Πηγή: www.stereabasket.gr