Τετάρτη 3 Ιουλίου 2024

5Χ5 στη Βίνιανη 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γήπεδο 5Χ5 στη Βίνιανη δημιουργεί ο Δήμος Αγράφων. Οι εργασίες έχουν ξεκινήσει.