Πέμπτη 30 Μαΐου 2024

Ερυθρόλευκος παροξυσμός και στο Καρπενήσι


𝞔𝞺𝞾𝞱𝞺ό𝞴𝞮𝞾𝞳𝞸ς 𝞹𝞪𝞺𝞸𝞷𝞾𝞼𝞵ός 𝞼𝞽𝞰𝞶 𝞳𝞮𝞶𝞽𝞺𝞲𝞳ή 𝞹𝞴𝞪𝞽𝞮ί𝞪 𝞙𝞪𝞺𝞹𝞮𝞶𝞰𝞼ί𝞸𝞾, 𝞵𝞮 𝞭𝞮𝞳ά𝞭𝞮ς 𝞿ί𝞴𝞸𝞾ς 𝞽𝞸𝞾 𝞞𝞴𝞾𝞵𝞹𝞲𝞪𝞳𝞸ύ 𝞶𝞪 𝞹𝞪𝞶𝞰𝞬𝞾𝞺ί𝞯𝞸𝞾𝞶 𝞵𝞲𝞪 𝞲𝞼𝞽𝞸𝞺𝞲𝞳ή 𝞼𝞽𝞲𝞬𝞵ή, 𝞽𝞰𝞶 𝞳𝞪𝞽ά𝞳𝞽𝞰𝞼𝞰 𝞽𝞸𝞾 𝘾𝙤𝙣𝙛𝙚𝙧𝙚𝙣𝙘𝙚 𝙇𝙚𝙖𝙜𝙪𝙚 

  
 

 Πηγή: evrytanika.gr