Πέμπτη 25 Απριλίου 2024

Οι τιμωρίες προβλέπονται για τις ομάδες που δεν κατέρχονται σε αγώνες


Το άρθρο 17 του ΚΑΠ «Αδυναμία συμμετοχής ομάδας σε αγώνα» αναφέρει:

«Άρθρο 17 Αδυναμία συμμετοχής ομάδας σε αγώνα

2. Ομάδα που δεν κατέρχεται να αγωνισθεί ή παραιτηθεί από αγώνα ή αγώνες ή

παρουσιάζεται στον αγωνιστικό χώρο με λιγότερους του ελάχιστου

επιτρεπομένου ορίου (λιγότερους από εννέα) ποδοσφαιριστές για την έναρξή

του, χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, εκτός από την καταβολή κάθε

σχετικής δαπάνης, τιμωρείται με αφαίρεση πέντε (-5) βαθμών από το

πρωτάθλημα που αγωνίζεται καθώς και επίσης (-5) βαθμών από το

επόμενο πρωτάθλημα που θα αγωνιστεί, με απώλεια του αγώνα με τέρματα

0-3 και με χρηματική ποινή από οκτώ χιλιάδες (8.000) ευρώ έως σαράντα

χιλιάδες (40.000) ευρώ, στα πρωταθλήματα των επαγγελματικών κατηγοριών,

από τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ στο

πρωτάθλημα της Γ' Εθνικής, και Α' κατηγορίας, από πεντακόσια (500) ευρώ έως

χίλια (1000) ευρώ στα πρωταθλήματα των Γυναικών και από πενήντα (50) έως

πεντακόσια (500) ευρώ για κάθε αγώνα στα τοπικά πρωταθλήματα. Οι ανωτέρω

ποινές επιβάλλονται για κάθε αγώνα που η ομάδα δεν παρουσιάζεται κανονικά,

παραιτείται ή δηλώνει αποχώρηση από το πρωτάθλημα και μέχρι τρεις (3)

αγώνες σε κάθε πρωτάθλημα. Οι αγώνες που δεν διεξάγονται λόγω παραίτησης

ή μη καθόδου μίας ομάδος, προσμετρώνται κανονικά για την έκτιση των ποινών

των ποδοσφαιριστών, των αξιωματούχων της αντιπάλου ομάδος, όπως και της

ίδιας της αντιπάλου (π.χ. ποινή κεκλεισμένων των θυρών).

 

Συνεπώς με -10 αναμένεται να τιμωρηθεί ο Τυμφρηστός για τις μη καθόδους του απέναντι σε Ποταμιά και Άγραφα, ενώ με -10 θα αρχίσει και το νέο πρωτάθλημα. Αντίστοιχα τα Άγραφα θα τιμωρηθούν με -5 από το φετινό πρωτάθλημα και θα ξεκινήσουν με -5 το επόμενο πρωτάθλημα.